Thuiswerken en internetvergoeding

Thuiswerken en internetvergoeding

Thuiswerkvergoeding

Per 1 januari 2022 mag de werkgever de werknemer een gerichte vrijstelling geven per thuisgewerkte dag van € 2,00. Dit mag ook gegeven worden voor een deel van de dag. Wanneer er echter een deel van de dag thuis gewerkt wordt en een deel op kantoor, mag óf de onbelaste thuiswerkvergoeding of de onbelaste reiskostenvergoeding worden toegepast, niet allebei tegelijk. 

Wel is het mogelijk om daarnaast nog een onbelaste reiskostenvergoeding te geven voor het bezoeken op dezelfde dag van een klant of een cursus.

Deze thuiswerkvergoeding geldt ook voor DGA’s.

De thuiswerkvergoeding kan bij vaste dagen per week thuiswerken, ook als vaste vergoeding per maand gegeven worden. Deze hoeft hierdoor niet per dag bijgehouden te worden. Dit gebeurt dan op dezelfde manier als nu ook gebeurt bij een vaste reiskostenvergoeding per maand. Ook de thuiswerkvergoeding is net als de vergoeding van € 0,19 per km belastingvrij en komt dus ook niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Internetvergoeding

Werknemers en DGA’s hebben in veel gevallen ook een internetverbinding nodig om thuis te kunnen werken. Is het internet hiervoor inderdaad noodzakelijk, dan mag de werknemer of DGA deze internetvergoeding onbelast vergoed worden. De internetvergoeding mag maximaal het bedrag zijn dat de werknemer aan zijn provider betaalt. Dit is dus niet het totale bedrag van de nota van de provider omdat hierin in de meeste gevallen ook nog kosten zitten voor TV en telefonie. Het maakt voor de internetvergoeding niet uit hoeveel dagen in de week er thuis gewerkt wordt.

Wanneer er van thuiswerken gebruik wordt gemaakt, is het verplicht om dit ook op te nemen in de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Op de thuiswerkplek is namelijk ook de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing. Werknemers hebben immers een goede werkplek nodig om hun werk veilig en gezond te kunnen doen. Een goede werkplek kan bestaan uit een goede stoel, een goede tafel en de juiste verlichting. Als de werknemer deze zaken niet zelf heeft, moet de werkgever daarvoor zorgen. Ook voor beeldschermen en computers gelden thuis dezelfde eisen voor de inrichting van de werkplek als op kantoor. De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk voor de  werkplek thuis, het valt namelijk onder de zorgplicht van de werkgever. De werkgever kan daarom vragen of hij een thuiswerkplek mag (laten) onderzoeken. De werknemer hoeft hem in principe niet in huis toe te laten. De Inspectie SZW heeft wel altijd de bevoegdheid om de arbeidsomstandigheden op de thuiswerkplek te controleren.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan kunt u gerust contact opnemen met onze loonservice afdeling.