Sponsorbeleid

Met regelmaat krijgen wij sponsoraanvragen toegezonden. Het is voor ons helaas ondoenlijk om deze allemaal te honoreren. Ons sponsorbeleid is derhalve gericht op regionale verenigingen of stichtingen die een algemeen maatschappelijke functie vervullen én waarmee op bestuurlijk niveau een relatie met onze organisatie bestaat.

Wanneer je onderstaande vragen hebt ingevuld en verzonden ontvang je een e-mail met daarin de mogelijkheid om de aanvraag te detailleren en te onderbouwen met de relevante bijlagen. Wij zullen je aanvraag dan in beoordeling nemen.

Alleen sponsoraanvragen die voldoen aan ons sponsorbeleid én via dit formulier worden ingediend worden in behandeling genomen.