Zelfstandig? Denk aan je assurance!

Zelfstandig? Denk aan je assurance!

15 september 2022

Jij bent starter of wellicht al een scaler? Jij bent ZZP’er of hebt inmiddels al personeel? Je zaken gaan goed en je krijgt het steeds drukker. Je uitbreidingen van activiteiten en kosten financier je met eigen middelen. Je eigen werkkapitaal terugploegen en inzetten voor je business. Niks mis mee, zo op het eerste oog!

Maar je moet uiteraard ook leven. Dus je neemt geld op voor privé doeleinden. De maandelijkse uitgaven voor eten, kleding en vertier slokken eveneens een flink deel van je werkkapitaal op. Belastingen en extra uitgaven zetten dat daarna wellicht al wat onder druk. 

Je denkt dan meteen aan besparingen; wáár kan ik wat bezuinigen om toch alles rond te zetten? Een logische gedachte. Helaas valt voor velen de keus van bezuinigen op (toekomstige) inkomensvoorzieningen. En dat is een risico!

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is welllicht duur, maar eigenlijk noodzakelijk om in geval van een langdurige ziekte of ongeval de lopende kosten te kunnen (blijven) dekken. Inkomenszekerheid houdt gedurende die tijd je onderneming mede in de lucht!

Een pensioenverzekering of banksparen kost je nu meteen een deel van je werkkapitaal en je ziet dat geld wellicht pas over dertig jaar terug. Je ‘oude’ dag dien je als zelfstandige echter écht zelf te regelen! Als je vroeg genoeg begint, zijn de uitgaven uit te smeren over de arbeidzame jaren en drukken dan niet zo hard.

Bovendien: beide verzekeringen zijn geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar, dus de Belastingdienst ‘betaalt’ normaal gesproken meteen een deel van je premie.

Als je deze verzekeringen nog (steeds) niet hebt (afgesloten): laat je informeren!

PS: overleg dan ook meteen over je wettelijke aansprakelijkheden uit hoofde van je bedrijf of beroep. Ook dat is vaak een ondergeschoven kindje!