Wijziging WW-sectorpremie per 1 januari 2020

Wijziging WW-sectorpremie per 1 januari 2020

11 juli 2019

Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020, zullen de sectorpremies (WA) komen te vervallen.

Per deze datum is de WW-premie afhankelijk van de duur van het arbeidscontract en niet meer afhankelijk van de sector waar men ingedeeld is. De regering wil hiermee bereiken dat er een betere balans komt tussen vaste en flexibele arbeid. Dit zodat meer werknemers een vast contract krijgen.

Vanaf 2020 geldt, ongeacht de sector waartoe de werkgever behoort, eenzelfde hoge en lage premie. De lage premie mag alleen worden toegepast op het loon van medewerkers die een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben met een vaste arbeidsomvang. Voor alle overige contracten geldt de hoge WW-premie. Het verschil tussen de hoge en lage WW-premie zal 5 procentpunten bedragen.

De hoge WW-premie zal niet gelden voor studenten jonger dan 21 jaar en die gemiddeld niet meer werken dan 12 uur per week.

Oproepcontracten kunnen in aanmerking komen voor de lage WW-premie indien er gekozen worden voor een jaarurennorm. Dit houdt in dat er een vast aantal uren per jaar wordt overeengekomen en dat deze gespreid over het jaar verloond worden. Het aantal uren dient wel zo te worden overeengekomen dat het niet meer als 30% afwijkt, anders dient namelijk de WW-premie met terugwerkende kracht alsnog op hoog te worden gezet.

Soms dient de WW-premie (met terugwerkende kracht) omgezet te worden van laag naar hoog, ondanks het feit dat het een contract voor onbepaalde tijd betreft. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de dienstbetrekking binnen vijf maanden wordt beëindigd of dat een werknemer binnen een jaar na aanvang van de dienstbetrekking een WW-uitkering krijgt.

Ook voor BBL’ers mag de lage WW-premie worden toegepast, ongeacht de duur van de overeenkomst. Dit heeft als doel om werkgevers te stimuleren opleidingsplekken aan te bieden aan leerlingen in het beroepsonderwijs.