Wijziging Kleine Ondernemersregeling in de Omzetbelasting en de aanschaf van zonnepanelen

Wijziging Kleine Ondernemersregeling in de Omzetbelasting en de aanschaf van zonnepanelen

16 mei 2019

Wijziging kleineondernemersregeling in de omzetbelasting en de aanschaf van zonnepanelen

De kleineondernemersregeling (KO-regeling) in de omzetbelasting moet ervoor zorgen dat mini-ondernemers niet opgezadeld worden met administratieve btw-rompslomp. De KO-regeling bestaat uit een beperking van btw-afdracht en de mogelijkheid om te opteren voor de ontheffing van administratieve verplichtingen.

De afdracht beperking houdt in dat verschuldigde btw van minder dan € 1.345 per jaar niet hoeft te worden afgedragen. De ondernemer moet wel gewoon btw op zijn facturen vermelden en blijft ook aangifteplichtig. Een ondernemer die jaar op jaar onder de € 1.345 blijft kan een ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen. Er hoeft dan geen aangifte meer te worden gedaan en er mogen geen facturen met btw meer worden uitgereikt.

Per 1 januari 2020 wordt een nieuw systeem ingevoerd dat uitgaat van verwachte omzet. Blijft de jaaromzet onder de € 20.000 dan kan de ondernemer vooraf verzoeken om toepassing van de KO-regeling. Voor 2020 dient dat verzoek vóór 20 november 2019 te zijn ingediend bij de Belastingdienst. De uitwerking is vergelijkbaar met de huidige ontheffing van administratieve verplichtingen. Er hoeft geen btw-aangifte meer te worden gedaan en er mag geen btw op de factuur worden vermeld. Telkens moet gekozen worden voor minimaal drie jaar.

Indien in het nieuwe systeem voor toepassing van de KO-regeling wordt gekozen, moet een (gedeeltelijke) terugbetaling plaatsvinden van de eerder teruggevraagde btw op investeringen van de vijf jaar daarvoor (bij onroerende zaken tien jaar).

Voor de aanschaf van zonnepanelen kan ook na 1 januari 2020 de btw nog steeds worden teruggevraagd. Maar om gedeeltelijke terugbetaling van de btw te voorkomen moet wel ten minste vijf jaar btw-aangifte van het privégebruik worden gedaan. Het wordt dus minder aantrekkelijk om de btw van zonnepanelen terug te vragen.

Er wel een regeling aangekondigd voor kleine correcties (terugbetalingen van minder dan € 500). In dat geval kan de herziening achterwege blijven. Met de aanschaf van zonnepanelen zal je daar echter al snel overheen gaan.