Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans

10 oktober 2019

Enkele weken eerder schreef collega Wilma Schutte op deze plaats al over de wijziging van de sectorpremies per 1 januari 2020. Kortgezegd is de werkgever daardoor aanmerkelijk meer WW-premie verschuldigd voor tijdelijke contracten dan voor vaste contracten. Dit is echter maar één van de wijzigingen die in het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) worden doorgevoerd.

Zo is het vanaf 2020 weer mogelijk voor een maximale periode van drie jaar tijdelijke contracten aan te bieden. Feitelijk wordt de oude situatie hiermee hersteld; dit was immers voor de invoering van de Wet Arbeid en Zekerheid ook al het geval. Als de drie jaar voorbij zijn moet minstens zes maanden worden gewacht voordat weer een tijdelijk contract kan worden afgesloten. Deze termijn kan in de cao worden teruggebracht naar drie maanden.

Ook de berekening van de ontslagvergoeding (transitievergoeding) veranderd. De uitzonderingspositie voor de oude werknemer is vervallen, zodat de transitievergoeding voor deze groep vanaf 2020 lager zal uitvallen. Anderzijds geldt de vergoeding vanaf 2020 meteen vanaf de eerste dag dat een werknemer in dienst is. Voorheen was er pas recht op een transitievergoeding na twee jaar in dienst te zijn geweest bij een werkgever.

Een andere belangrijke wijziging betreft payrolling. Werknemers die via de payroll worden ingehuurd krijgen dezelfde rechten als werknemers die in vaste dienst zijn bij een bedrijf. De arbeidsvoorwaarden van de inlener, waaronder de toepassing van de cao waaronder de inlener valt, gelden dan dus ook voor via een payrollbedrijf ingeleende werknemers.

Ten slotte zijn er ook wijzigingen voor oproepkrachten. Bijvoorbeeld ten aanzien van het oproepen; dat dient minimaal vier dagen van tevoren plaats te vinden en voor minimaal drie uur per oproep. Trekt de werkgever de oproep binnen die vier dagen in, moet hij toch loon betalen. Verder wordt de werkgever verplicht om na twaalf maanden een aanbod te doen voor een vast aantal uren.

Meer weten over de WAB? Op 28 en 29 oktober houdt InnoVista een Aan Tafel over de WAB. Zie www.innovista.nu/over-innovista/aan-tafel.