Welke verlofregelingen zijn er voor de partner bij de geboorte van zijn/haar kind?

Welke verlofregelingen zijn er voor de partner bij de geboorte van zijn/haar kind?

31 juli 2019

De partners hebben in verband met de geboorte van hun kind de volgende wettelijke verlofrechten (bij cao of in de arbeidsvoorwaarden kan hiervan zijn afgeweken):

  1. Calamiteitenverlof met loondoorbetaling op de dag(en) van de bevalling;
  2. Geboorteverlof met loondoorbetaling gedurende eenmaal het aantal werkuren per week, op te nemen binnen vier weken na de geboorte;
  3. Aanvullend geboorteverlof (let op pas vanaf 1 juli 2020!) met UWV-uitkering tot vijf werkweken;
  4. 26 maal de wekelijkse arbeidsduur ouderschapsverlof tot de achtste verjaardag van het kind. Wettelijk is dit onbetaald. 

Hierna zal ik nader ingaan op het geboorteverlof voor partners.

Geboorteverlof voor partners

Het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken is eenmaal het aantal werkuren per week. Vanaf 2020 komt er nog een aanvullend geboorteverlof bij.

Geboorteverlof in 2019

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof. Leidend is de arbeidsduur die in de arbeidsovereenkomst staat. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen, maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Zij krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (met een maximum van 70% van het maximumdagloon). UWV betaalt deze weken verlof. De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt. 

Ook moet een werknemer het verlof in hele weken aanvragen. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen. Wordt het kind op of ná 1 juli 2020 geboren? Dan krijgt de partner recht op het aanvullend geboorteverlof en de uitkering.