Waarom belast voor de btw soms fijner is dan vrijgesteld

Waarom belast voor de btw soms fijner is dan vrijgesteld

3 augustus 2023

De btw, of beter gezegd omzetbelasting, is een bijzondere belasting. De belasting wordt geheven van de ondernemer, maar uiteindelijk betaald door de consument. Als u een brood koopt bij de bakker of supermarkt, dan betaalt u btw. De ondernemer int deze btw als een soort onbezoldigd belastingambtenaar en draagt deze af aan de Belastingdienst. Daar staat tegenover dat de bakker de btw over zijn inkopen kan aftrekken van zijn afdracht. Anders zou de btw zich opstapelen.

Nu kent de btw verschillende tarieven, het algemene tarief van 21%, het lage tarief van 9%, een tarief van 0% en daarnaast een aantal vrijstellingen. Zo is gelegenheid geven tot sport vrijgesteld als het gaat om niet-commerciële instellingen. Voor commerciële sport (vanuit een sportaccommodatie) geldt het laag tarief van 9%.

De commerciële sportinstelling kan de btw op haar inkopen en kosten wél terugvragen. Denk bijvoorbeeld aan verwarmingskosten, ingehuurd personeel en onderhoud. Deze kosten zijn normaliter met 21% btw belast en dat kan dan tot een per saldo teruggaaf leiden. De vrijgestelde niet-commerciële sportinstelling kan de btw niet terugvragen en is dus soms slechter af.

Het verschil is goed te zien bij de nieuwbouw van een accommodatie. Stel dat daarmee een investering van een miljoen gemoeid is. De niet-commerciële sportinstelling betaalt dan boven op die miljoen nog eens € 210.000 btw, terwijl de commerciële sportinstelling deze btw terugkrijgt. 

Natuurlijk moet de commerciële sportinstelling over haar omzet btw afdragen maar dat zal, zoals hiervoor is uitgelegd, tot een relatief lage heffing leiden vanwege de toepassing van het lage tarief. Vreemd genoeg is dus belastingplichtig zijn voor de btw en zeker laag belast tegen het lage tarief van 9% of zelfs 0% dus hier aantrekkelijker dan vrijgesteld van btw. 

Deze problematiek speelt niet alleen in de sport, maar ook in de zorg, het onderwijs, bankwezen en bijvoorbeeld de verzekeringswereld. Stuk voor stuk bedrijfstakken die zijn vrijgesteld van btw. Het is dan ook niet gek dat er bijna net zo vaak belastingprocedures worden opgestart door vrijgestelde ondernemers die proberen juist wel onder de BTW te vallen als door met BTW belaste ondernemers die onder de btw-heffing willen uitkomen.