Voorkom hoge belastingrente

Voorkom hoge belastingrente

20 juni 2019

De Belastingdienst geeft op haar website aan dat IB-belastingplichtigen voor 1 mei aangifte moeten doen. Aangiften vennootschapsbelasting moeten voor 1 juni ingediend worden. Daar waar belastingplichtigen hun aangifte via een intermediair in laten dienen, is er vaak sprake van een uitstelregeling die loopt tot 16 maanden na het belastingjaar. De Belastingdienst heeft na het indienen van de aangifte in principe drie maanden de tijd om te reageren op de ingediende aangifte.

Echter vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar gaat de Belastingdienst rente in rekening brengen, en deze is niet mals: 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor de inkomstenbelasting.

Als je voor 1 mei je aangifte indient krijg je in principe niet te maken met belastingrente, dit gebeurt alleen als de Belastingdienst nog afwijkt van de ingediende aangifte.

Belastingrente wordt alleen opgelegd als de Belastingdienst de aanslag oplegt op een datum na 1 juli, en wordt berekend over de nog te betalen belasting vanaf 1 juli tot 6 weken na de datum van opleggen van de aanslag.

Als je al weet dat je aangifte pas laat wordt ingediend zorg er dan voor dat het bij te betalen bedrag zo gering mogelijk is. De Belastingdienst kan een voorlopige aanslag opleggen; echter als je weet dat deze te laag is laat dan een nadere voorlopige aanslag opleggen. Je kunt hiervoor een verzoek indienen en probeer dan het te betalen bedrag zo goed mogelijk in te schatten.

In de vennootschapsbelasting kan het voorkomen dat je tijdig aangifte doet (voor 1 juni) en je toch met belastingrente te maken krijgt. Staatsecretaris Snel vindt dit onwenselijk en wil dit gaan aanpakken.

Overigens kunt je zelf ook belastingrente vergoed krijgen als je (te) lang moet wachten op geld van de Belastingdienst.