Voorkom belastingrente

Voorkom belastingrente

8 mei 2024

Als je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2023 niet voor 1 mei 2024 is ingediend en de voorlopige aanslag 2023 een dagtekening heeft van na 30 juni 2024, wordt door de Belastingdienst op door jou verschuldigde belasting, belastingrente in rekening gebracht. De momenteel door de Belastingdienst gehanteerde rentetarieven bedragen voor de inkomstenbelasting 7,5% en voor de vennootschapsbelasting 10%.

Het is van belang te zorgen voor een tijdige en juiste voorlopige aanslag ter voorkoming van deze belastingrente. Als je definitieve aanslag namelijk hoger is dan de voorlopige aanslag betaal je over het verschil vanaf 1 juli 2024 de hiervoor genoemde rentepercentages.

Je kunt natuurlijk altijd met ons overleggen over de hoogte van je inkomen in 2023 en de gemaakte winst die jij of jouw B.V. maakte. We kunnen dan in onderling overleg zorgen dat de voorlopige aanslag in ieder geval niet te laag is.