Vleestax

Vleestax

21 april 2021

Wetten worden gemaakt door de regering dat weet iedereen. Wat veel minder mensen weten is dat ook de Tweede Kamer wetten kan maken. Zo’n initiatiefwetsvoorstel vanuit de Tweede Kamer haalt echter bijna nooit de eindstreep als wet. 

Dat weerhoudt politieke partijen er niet van om toch zo nu en dan initiatiefwetsvoorstellen te doen. Meestal gaat het dan over zaken die de partij nauw aan het hart gaan. Zo heeft de Partij voor de Dieren onlangs een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een Slachtbelasting. Dat is overigens niet zo’n goede naam want volgens het voorstel wordt niet de slacht zelf belast, maar het afvoeren van het dier van de boerderij. Feitelijk is er dus geen sprake van een slachtbelasting, maar van een veehouderijbelasting. Uit het buitenland levend ingevoerde dieren die hier worden geslacht vallen niet onder de heffing. 

Wie mijn columns vaker leest weet dat ik het niet zo heb op belastingen die een gedragsverandering moeten bewerkstelligen. Belastingheffing is een omslachtige en vaak inefficiënte manier om een doel te bereiken. De neveneffecten zijn vaak groot. Zo is het maar zeer de vraag of een slachtbelasting leidt tot een lagere vleesconsumptie. De vleesprijs wordt immers niet bepaald in Nederland, maar op de wereldmarkt. Als Nederlands vlees duurder wordt, dan zal hooguit een deel van de productie zich naar het buitenland verplaatsen. 

Om concurrent te blijven zullen Nederlandse veebedrijven de kosten moeten drukken. Grotere bedrijven zijn daar meestal beter in dan kleinere, milieuvriendelijkere of biologische bedrijven. Mijn voorspelling is dan ook dat een slachtbelasting zal leiden tot meer “megabedrijven”, en dat kan volgens mij niet de bedoeling van de indieners zijn geweest.

Dat doet niets af aan het streven om de vleesconsumptie of veehouderij te beperken, wat op zich een lovenswaardig streven kan zijn. Alleen is belastingheffing mijns inziens niet de juiste weg om dat doel te bewerkstelligen. 

Overigens zal het niet zo’n vaart lopen met de slachtbelasting. Het lijkt er niet op dat er voor het initiatiefvoorstel in deze vorm een Kamermeerderheid is. Een roemloos einde zoals met de meeste initiatiefwetsvoorstellen dreigt