Verrekening van schenkbelasting met overdrachtsbelasting

Verrekening van schenkbelasting met overdrachtsbelasting

8 februari 2024

Het was tot voor kort een beetje een verstofte fiscale regeling. Als er onroerend goed wordt geschonken mag de betaalde overdrachtsbelasting worden verrekend met de schenkbelasting. In de afgelopen jaren kwam ik het gebruik van deze regeling sporadisch tegen. De laatste paar maanden blijkt de regeling ineens wat populairder.

Schenkbelasting betaal je als je van iemand een gift hebt ontvangen. Het tarief van de schenkbelasting hangt af van de hoogte van de schenking en de verwantschap tussen de schenker en de begiftigde. Schenkingen per jaar door dezelfde begiftigde worden daarbij bij elkaar opgeteld. Zo betalen kinderen over de eerste € 152.368 10% schenkbelasting; bij een grotere schenking betalen ze 20% schenkbelasting. Kleinkinderen betalen een hoger tarief en alle andere verkrijgers nog meer. Het maximale tarief voor de schenkbelasting is 40%. Verder kan er € 6.633 zonder belasting aan kinderen worden geschonken. Voor kleinkinderen en alle andere verkrijgers bedraagt de vrijstelling € 2.658.

Overdrachtsbelasting betaal je als je onroerend goed koopt. Inmiddels zijn er drie smaken qua tarief. Het algemene tarief is 10,4%. Voor woningen waarin de koper zelf gaat wonen betaal je 2%. Voor starters op de woningmarkt geldt een vrijstellingsregeling (0%). Ook zijn er nog een aantal specifieke vrijstellingen, bijvoorbeeld als je onroerend goed erft.

Anders dan onroerend goed wat je erft, is onroerend goed dat je geschonken krijgt niet vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Wel geldt er een soortgelijke regeling. De schenking is op zichzelf niet vrijgesteld van overdrachtsbelasting, maar de schenkbelasting mag verrekend worden met de overdrachtsbelasting. In het verleden was de overdrachtsbelasting altijd minder dan de schenkbelasting. Het “standaard” tarief van de overdrachtsbelasting is van 6%, naar 8% gegaan en inmiddels dus 10,4%. Het lage tarief van de schenkbelasting is al best lang 10%, daarvoor 7%, maar dat tarief liep toen wel veel harder op bij hogere schenkingen.

In elk geval is het laagste tarief van de schenkbelasting nu lager dan de overdrachtsbelasting. Dat betekent dus feitelijk dat bij schenking van onroerend goed aan kinderen geen schenkbelasting verschuldigd is (zo lang je in de 10%-tariefschijf blijft). Een dergelijke schenking kost dus wel overdrachtsbelasting, maar op grond van de samenloopregeling valt de schenkbelasting helemaal weg. Dat is blijkbaar een reden om eerder onroerend goed te schenken.