Verplichte AO-verzekering voor IB-ondernemers

Verplichte AO-verzekering voor IB-ondernemers

27 september 2023

In 2027 wordt waarschijnlijk een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandige ondernemers in de inkomstenbelasting ingevoerd. De verplichte AOV geldt dus niet voor ondernemers met een B.V. of voor zogeheten ‘resultaatgenieters’.

De verwachting is dat deze AOV circa € 225 bruto per maand gaat kosten. De betaalde premie voor deze verzekering is fiscaal aftrekbaar (minimaal 37% en maximaal 49,5% belastingvoordeel). Door het belastingvoordeel bedraagt de netto-premie tussen de      € 114 en € 141 per maand. Een eventuele uitkering uit deze AOV is fiscaal belast.

Op basis van de huidige plannen kunnen ondernemers die zelf een minimaal vergelijkbare afdekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico hebben, ervoor kiezen om geen gebruik te maken van de verplichte regeling.

Pas na 1 jaar ontvang je een uitkering (maximaal het minimumloon ad € 1.995 (bedrag per 1 juli 2023) per maand. Voor veel ondernemers is een wachttijd van 1 jaar een te grote periode om deze te overbruggen aangezien uit een recent onderzoek van het CBS blijkt dat 20% van de ondernemers al na 3 maanden in de problemen komt als het inkomen zou wegvallen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat in 2021 29% van de ondernemers door ziekte minder uren heeft gewerkt. Uit onderzoek van Adfiz blijkt dat 50% van de ondernemers tussen 35 en 65 jaar langer dan 90 dagen arbeidsongeschikt is en 14% is zelfs langer dan 5 jaar arbeidsongeschikt. 

Circa 80% tot 90% van de ondernemers heeft momenteel geen AOV. Bij voldoende beschikbaar eigen middelen (minimaal gewenst bedrag is tussen € 150.000 en € 200.000) hoeft dit voor de meeste ondernemers ook geen probleem te zijn.

 Alternatieven of aanvullingen voor de verplichte AOV kunnen zijn:

  • Broodfondsen (collectieve AOV tussen ondernemers onderling);
  • AOV bij een verzekeraar afsluiten (voordeel is zelf de hoogte van je uitkering bepalen);
  • Combinatie broodfondsen (1e 2 jaren) en AOV bij een verzekeraar (vanaf 3e jaar).

Ga na wat voor jou de beste oplossing is en ga eventueel naar een (assurantie) adviseur of een financieel planner.