Uitstel van belastingbetalingen en coronavirus

Uitstel van belastingbetalingen en coronavirus

30 maart 2020

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Belastingdienst een bijzonder uitstel van betaling van belastingaanslagen inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting/omzetbelasting en loonheffingen ingevoerd.

Hoe werkt het nou precies?

Uitstel van belastingbetaling kan worden aangevraagd door een brief te sturen naar de Belastingdienst met daarin een verzoek om uitstel van belastingbetaling vanwege de coronacrisis. Na ontvangst van de brief stopt de Belastingdienst meteen met de invorderingsmaatregelen. Het uitstel gaat dan automatisch in voor een periode van drie maanden.

Met betrekking tot de omzetbelasting en loonheffingen dienen de reguliere aangiften wel tijdig ingediend te worden. Door op de ingediende aangiften geen betaling te doen volgt van de Belastingdienst automatisch een naheffingsaanslag en voor deze aanslag kan uitstel van betaling gevraagd worden. De boete in verband met het niet tijdig betalen op de aanslag wordt kwijtgescholden.

Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kunnen op reguliere wijze (door middel van het indienen van een verzoek) worden verminderd, als een lagere winst of lager inkomen wordt verwacht.

Voor verdere coronamaatregelen verwijzen wij je door naar de speciale link op onze website: www.innovista.nu