Uitstel van belastingbetaling, sigaar uit eigen doos?

Uitstel van belastingbetaling, sigaar uit eigen doos?

28 april 2020

De belangrijkste fiscale maatregel die is genomen in verband met het coronavirus is een generiek uitstel van betaling voor ondernemers. Dat geldt voor bijna alle belastingen, dus inclusief inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Dit uitstel moet wel worden aangevraagd.

Voor veel ondernemers zal de omzetbelasting over het eerste kwartaal of de loonheffing over de maand maart, die beide eind april betaald hadden moeten zijn, de eerste belasting zijn die ze niet kunnen betalen. Wordt de belasting niet betaald dan volgt een naheffingsaanslag. Een verzoek om uitstel kan pas daarna worden ingediend. Voor het verzoek is een formulier op de site van de Belastingdienst beschikbaar. Is uitstel aangevraagd dan geldt dat ook voor andere (latere) belastingaanslagen. 

Uitstel van betaling geldt voor drie maanden. Daarna kan regulier uitstel worden gevraagd, maar daarvoor geldt dan wel een uitgebreide procedure, waarbij onder meer de levensvatbaarheid van de onderneming moet worden aangetoond door de ondernemer.

De vraag rijst dan ook of er hier geen sprake is van een sigaar uit eigen doos. Immers als door de coronacrisis maandenlang geen omzet wordt gegenereerd, dan is het maar de vraag of er na de eerste periode van drie maanden uitstel wél voldoende liquiditeitsruimte is om aan de verplichtingen te voldoen. De Belastingdienst laat de ondernemer spartelen maar knijpt vervolgens alsnog de keel dicht.

Voor de ondernemer in nood is het wellicht beter te kijken naar de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020. Deze is gebaseerd op de verwachting van een “normaal” belastingjaar en in dit bizarre coronajaar waarschijnlijk te hoog. Door een verzoek om vermindering van de aanslag in te dienen komt de reeds betaalde belasting terug. Voor de vennootschapsbelasting is het ook mogelijk om een zogenaamde coronareserve op te nemen in de aangifte 2019 voor het verwachte verlies over 2020. Dat helpt de liquiditeitspositie van de ondernemer wél!