Uitkijken met de jubelton

Uitkijken met de jubelton

16 mei 2024

De jubelton? De mogelijkheid om belastingvrij te schenken in verband met de aankoop van een eigen woning is toch afgeschaft? Dat klopt, de laatste mogelijkheid om de schenken was in 2022. Maar daarmee zijn we nog niet helemaal van de jubelton af.

Hoe zat het ook alweer? Naast de jaarlijkse vrijstelling van (in 2024) € 6.633 per kind, mag je op grond van de schenkbelasting aan een kind jonger dan 40 jaar als ouder eenmalig een hoger bedrag schenken. De zogenaamde eenmalig verhoogde schenking. In 2024 is dat bedrag € 31.813. Tot en met 2022 werd deze vrijstelling verhoogd tot meer dan € 100.000, mits dat hogere bedrag maar gebruikt werd voor de eigen woning. 

Eind 2022 kwam er een einde aan deze zogenaamde jubelton. Als soort van overgangsregeling kon er in 2022 een klein bedrag worden geschonken waarvoor een beroep kon worden gedaan op de eigenwoningvrijstelling. Het bedrag kon dan in 2023 worden “volgemaakt” en moet dan voor het einde van 2024 geheel zijn besteed aan de woning van het kind. Als er uiteindelijk geen zicht op was dat het kind daadwerkelijk een woning ging kopen, werd het bedrag niet aangevuld. Het beroep op de vrijstelling was al wel gedaan en daarmee ook de eenmalige vrijstelling benut. Deze is, zoals de naam zegt éénmalig, ook al is het bedrag van de schenking veel kleiner dan de vrijstelling zelf.

Om de vrijstelling niet verloren te laten gaan moet er actie worden ondernomen. U kunt daarvoor als u de aanslag van de belastingdienst krijgt, bezwaar maken tegen de aanslag. In dat bezwaar geeft u aan dat u toch geen gebruik wilt maken van de eenmalige vrijstelling. U betaald dan normaal belasting over de schenking.

Als er in de schenkovereenkomst de ontbindende voorwaarde is opgenomen dat het geld gebruikt moet worden voor de eigen woning, kunt u – in plaats van bezwaar – ook een beroep doen op deze ontbindende voorwaarde en daarvan vervolgens melding maken aan de belastingdienst. De schenking (en het beroep op de vrijstelling) wordt dan teruggedraaid.