Twee tarieven aanmerkelijkbelangheffing (Box 2) vanaf 1 januari 2024

Twee tarieven aanmerkelijkbelangheffing (Box 2) vanaf 1 januari 2024

26 oktober 2023

In box 2 betaal je belasting over inkomsten uit aanmerkelijk belang. Het gaat hierbij om dividenduitkeringen aan aanmerkelijk belangaandeelhouders (natuurlijke personen) en de winst die zo’n aandeelhouder haalt met de verkoop van aandelen. Overigens treedt de heffing ook op ingeval van overlijden van de aandeelhouder.   

In 2022 heeft de overheid besloten vanaf 2024 twee tarieven te gaan introduceren voor de aanmerkelijkbelangheffing. Het aanmerkelijk belangtarief bedraagt op dit moment 26,9%. Vanaf 2024 zal het tarief worden opgesplitst in 24,5% over de eerste  € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000) en over het meerdere is 33% verschuldigd.

De vraag is nu of het gunstiger is een dividenduitkering door schuiven naar 2024 of een dividenduitkering naar voren te halen. Zijn geplande dividenduitkeringen lager dan  € 67.000 (of voor fiscale partners € 134.000) dan is het gunstiger te wachten met de dividenduitkering tot 2024.

De beoordeling van het juiste moment van dividenduitkering vergt een individuele beoordeling aangezien onder andere het bestedingsdoel / de hoogte van de uitkeerbare reserves binnen de onderneming / en toekomstplannen van jouw onderneming van invloed kunnen zijn op de uitkomst. Uiteraard moet je er bijvoorbeeld wel rekening mee houden dat er voldoende middelen aanwezig zijn voor het voldoen van de dividend- en inkomstenbelasting.

Mocht je voornemens zijn dividend te gaan uitkeren, dan is het raadzaam contact op te nemen met een van onze adviseurs, zodat zij samen met jou een juiste beslissing kunnen maken ten aanzien van het moment en omvang van de dividenduitkering.