TOFA – regeling voor flexwerkers

TOFA – regeling voor flexwerkers

11 juni 2020

Flexwerkers die door de coronacrisis inkomen hebben verloren kunnen vanaf 22 juni a.s. de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) aanvragen.

De TOFA is bedoeld als vangnet voor mensen die vanwege de coronacrisis een forse terugval hebben in hun inkomen, geen aanspraak kunnen maken op WW, bijstand, of een andere socialezekerheids-regeling, en een tegemoetkoming nodig hebben als bijdrage in de kosten van hun levensonderhoud.

Wie in februari meer dan € 400 aan bruto-inkomsten had en in april meer dan de helft daarvan is verloren, komt in aanmerking voor een vaststaande eenmalige bruto tegemoetkoming van € 550 per maand voor de maanden maart, april en mei. De aanvrager mag in deze periode geen uitkering hebben ontvangen (bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, Bbz, TOZO of Ziektewetuitkering). UWV betaalt de tegemoetkoming van € 1.650 bruto (€ 550 x 3) in een keer uit.

De tegemoetkoming TOFA telt mee voor het bruto jaarinkomen van 2020. Houd daar rekening mee bij de belastingaangifte. De tegemoetkoming kan daardoor ook invloed hebben op de hoogte van eventuele toeslagen.

Om de tegemoetkoming TOFA te krijgen, moet de flexwerker aan al deze voorwaarden voldoen:

  • De flexwerker was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en hij had nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
  • Het sv-loon (sociale verzekeringsloon) over februari 2020 was minimaal € 400.
  • Het sv-loon over maart 2020 was minimaal € 1.
  • Het sv-loon over april 2020 was maximaal € 550.
  • Het sv-loon over april 2020 was minimaal 50 procent lager dan het sv-loon over februari 2020.
  • De flexwerker kreeg over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in de inkomsten.
  • Door verlies van inkomsten door de coronacrisis heeft de flexwerker de tegemoetkoming TOFA nodig voor kosten voor levensonderhoud.

Alle inkomsten waarover de flexwerker belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt, tellen mee voor het sv-loon. Studiefinanciering telt overigens niet mee voor het sv-loon.