Tips ter voorkoming van negatieve rente

Tips ter voorkoming van negatieve rente

30 september 2021

Recent hebben een groot aantal Nederlandse banken hun spaarrentes en voorwaarden aangepast. Hierdoor krijgen mensen met hogere spaartegoeden eerder te maken met een negatieve rente, wat inhoudt dat zij de bank moeten betalen (veelal vanaf een spaarsaldo van € 100.000) om hun spaargelden te kunnen stallen. 

De meest voorkomende tips ter voorkoming van negatieve rente zijn:

  1. Indien u meerdere spaarrekeningen bij een bank aanhoudt, spreidt dan uw spaargelden over de verschillende spaarrekeningen. Veel banken kijken namelijk alleen naar het saldo per rekening.
  2. Spreid uw spaargelden over meerdere banken, open eventueel een (extra) rekening bij een andere grootbank (hou wel rekening met een lange wachttijd en beperkende bankvoorwaarden).
  3. Open een spaardeposito om negatieve rente te vermijden en u krijgt ook een iets hogere rente dan op een gewone spaarrekening. Momenteel bedraagt de rente voor een spaardeposito met een looptijd van 2 jaar circa 0,30%. In plaats van het betalen van een negatieve rente van -/-0,50%, ontvangt u 0,30% rente. Uw voordeel bedraagt derhalve 0,80%. 
  4. Overweeg alternatieven voor sparen zoals beleggen in een wereldwijd gespreid aandelen-beleggingsfonds of indexfonds. Deze methode is heel flexibel omdat u het opgebouwde kapitaal elk moment weer kunt opnemen. Of investeer in uw eigen woning of los uw hypotheek af. Overweeg om een lening aan uw kinderen te verstrekken indien zij een woning willen aankopen.