Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

13 april 2023

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet 2022 (energie-intensiteitseis).

TEK is open van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. Dit kan met terugwerkende kracht aangevraagd worden voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023 bij het RVO. Stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling, mogen ook aanvragen. Ook groepen verbonden ondernemingen kunnen in aanmerking komen, mits zij als groep aan de voorwaarden voldoen. Alleen als de hele groep samen voldoet aan de voorwaarden, vraagt één van de ondernemingen voor de hele groep TEK aan.

Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor TEK moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Uw onderneming, vereniging of stichting voldoet aan de Europese mkb-definitie.
 • Uw onderneming, vereniging of stichting is in Nederland gevestigd en staat met handelsnaam ingeschreven bij het Handelsregister van KVK;
 • Heeft u geen vestiging met handelsnaam ingeschreven? Wij zien u soms ook als ondernemer als u aangifte omzetbelasting doet. Uw omzet mag niet te laag zijn.
 • Doet u ook geen aangifte omzetbelasting? U heeft soms toch een onderneming als u omzet heeft die is vrijgesteld van omzetbelasting.
 • Uw onderneming, vereniging of stichting is uiterlijk op 31 december 2022 ingeschreven bij KVK;
 • Uw onderneming, vereniging of stichting is energie-intensief. Dit betekent dat minimaal 7% van de omzet van 2022 bestaat uit energiekosten (energie-intensiteitseis). De omzet wordt bepaald aan de hand van de aangiften omzetbelasting over 2022.
 • U heeft een zakelijk energiecontract (het contract staat op naam van uw onderneming, vereniging of stichting).
 • U heeft geen vast energiecontract waarin lagere leveringstarieven zijn afgesproken dan de drempelprijs van de regeling. Dit geldt voor contracten met een ingangsdatum van voor 1 november 2022 en een einddatum na 31 december 2023.

Aanvullende subsidievoorwaarden

 • Heeft u tegemoetkoming gekregen door het prijsplafond? Dit wordt in mindering gebracht op uw TEK-subsidie. Dit geldt ook voor de € 190 die u in november en december heeft gekregen van uw energieleverancier.
 • Levert u elektriciteit terug aan het net? Dan ontvangt RVO van uw netbeheerder ook uw standaardjaarinvoeding (SJI). Dit is de hoeveelheid energie die u gemiddeld per jaar teruglevert. Dit gaat van uw verbruik af.

De energie-intensiteitseis 

Deze wordt als volgt vooraf bepaald. RVO krijgt een schatting van uw jaarverbruik van uw netbeheerder: het standaardjaarverbruik (SJV) in mgas en de standaardjaarafname (SJA) in kWh elektriciteit. RVO rekent met deze bedragen om te zorgen dat ondernemingen zo snel mogelijk een voorschot wordt uitbetaald. Als het verbruik in 2022 flink is gewijzigd, klopt deze schatting mogelijk niet. Dit kan in het aanvraagformulier worden aangeven.

 • RVO rekent met een gemiddelde prijs van energie, de zogeheten modelprijs (van het 4e kwartaal van) 2022. Deze modelprijs is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgesteld op € 2,41 per m3 gas en € 0,59 per kWh elektriciteit.
 • U voldoet aan de eis (en komt dus in aanmerking voor deze regeling) als uw energiekosten minimaal 7% van uw omzet in 2022 bedragen.

Subsidiebasis

 • Voor TEK gelden maximum bedragen per m3 gas en kWh elektriciteit*.
 • U ontvangt maximaal € 160.000 subsidie (of per groep verbonden ondernemingen).
 • Omdat deze tegemoetkoming onder de Europese staatssteunregels valt, kijkt RVO naar het totaalbedrag per onderneming (of per groep), niet per energiecontract of per locatie.
 • U ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m³ voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit. Deze tarieven noemen we de drempelprijs*. De energiekosten tot aan de drempelprijs draagt u volledig zelf.
 • Over de energiekosten boven de drempelprijs wordt 50% subsidie verleend.
 • RVO rekent met een minimale prijs (drempelprijs) en maximale prijs.
 GasElektriciteit
Drempelprijs € 1,19 € 0,35
Maximale prijs € 3,19 € 0,95

 

RVO berekent de tegemoetkoming met een maximum bedrag. Voor gas wordt nooit meer gerekend dan € 2,00 per m3, bestaande uit € 3,19 (maximale prijs) - € 1,19 (drempelprijs). Voor elektriciteit is dit nooit meer dan € 0,60 per kWh, bestaande uit € 0,95 (maximale prijs) - € 0,35 (drempelprijs) per kWh.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 50% van deze maximum bedragen. Voor gas dus 50% van € 2,00 = € 1,00 en voor elektriciteit 50% van € 0,60 = € 0,30. Het voorschot bedraagt 50% hiervan. Dit is lager dan gebruikelijk. Zo wordt het risico op achteraf terugbetalen zo klein mogelijk gehouden.De definitieve subsidie wordt berekend op basis van de modelprijzen 2023. Deze modelprijzen stelt het CBS in het begin 2024 vast. Pas als deze bekend zijn, berekent RVO de definitieve subsidie.