Subsidie voor geïntegreerde gewasbescherming

Subsidie voor geïntegreerde gewasbescherming

10 augustus 2023

Werkt u aan preventieve en niet-chemische maatregelen om geïntegreerde gewasbescherming te verbeteren? Vanaf 1 september 2023 kunt u subsidie aanvragen voor een deel van de kosten. De subsidie bestaat uit 2 onderdelen en u doet voor één ervan een aanvraag.

Geïntegreerde gewasbescherming

Bij geïntegreerde gewasbescherming beheerst en bestrijdt u ziekten, plagen en onkruiden op verschillende manieren. U kiest daarbij voor preventie en niet-chemische maatregelen en zo min mogelijk voor gewasbeschermingsmiddelen. Zijn die toch nodig? Dan is het gebruik ervan zo goed als vrij van uitstoot naar het milieu. En er blijven bijna geen resten van achter op producten.

Doel subsidie

Het doel van de subsidie is minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. De regeling helpt daarom mee aan de ontwikkeling van preventieve en niet-chemische maatregelen tegen ziekten, plagen en onkruiden. En aan het gebruik van die maatregelen in de praktijk.

Subsidieregeling met 2 onderdelen

De subsidieregeling bestaat uit 2 onderdelen. Bij het ene onderdeel vraagt u subsidie aan voor innovatieprojecten. Bij het andere voor investeringen in bedrijfsmiddelen. U kunt voor één van beide onderdelen een subsidie aanvragen. U doet dat van 1 september tot en met 29 september 2023.

Het totale subsidiebudget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. 

 

 1. Subsidie voor innovatieprojecten

U krijgt subsidie voor onderzoeksprojecten die meehelpen om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Uw projecten richten zich op de ontwikkeling van preventieve en niet-chemische maatregelen.

 1. Subsidie voor investeringen

U kunt een aanvraag doen voor één of 2 bedrijfsmiddelen, die geschikt zijn om groenbemesters en vanggewassen:

 • te vernietigen;
 • af te maaien;
 • te verhakselen;
 • kapot te frezen;
 • in te werken.

Enkele voorbeelden hiervan zijn een messenwals, messenrol, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg.

Wie kan subsidie aanvragen?

Een landbouwonderneming, een loonwerkbedrijf of een samenwerkingsverband kan een aanvraag doen. Dit samenwerkingsverband bestaat uit:

 • 2 of meer landbouwondernemingen;
 • 2 of meer loonwerkbedrijven;
 • één of meer landbouwondernemingen met één of meer loonwerkbedrijven.

Wat moet met de aanvraag meegestuurd worden

 • offerte van de investering;
 • samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemers in het samenwerkingsverband (indien van toepassing).

Subsidiepercentages en minimaal/maximaal subsidiebedrag

 • 50% van bepaalde investeringskosten (berichtgeving volgt later);

Subsidiebedrag is minimaal € 5.000 en maximaal € 125.000.