Starten met een modelovereenkomst

Starten met een modelovereenkomst

28 juli 2022

Als je rondloopt met ideeën om te starten met een onderneming, dan ga je natuurlijk eerst goed nadenken en calculeren vooraleer je begint. Ik schreef daar al eerder een column over.

Veel starters beginnen hun onderneming vervolgens als ZZP’er. Dat is namelijk eenvoudig te realiseren door je simpelweg te melden bij het digitaal loket van de KVK en de inschrijving op te tuigen. De Belastingdienst wordt daarna automatisch geïnformeerd en voilà: je onderneming is al up & running!

Als je voornamelijk je diensten ‘verkoopt’, ga je die daarna aanbieden aan het maatschappelijk verkeer. Dat kunnen particulieren en of collega-zelfstandigen zijn. Met name die laatste categorie leent vaker ZZP’ers in, omdat deze collega-zelfstandigen flexibel willen zijn in de bemensing van het aanbod van werk en wellicht liever géén medewerkers in dienstverband willen aannemen vanwege de verplichtingen die dat met zich mee brengt. En daar zit hem de kneep…

Wanneer je namelijk tegen betaling, persoonlijke arbeid verricht én dat doet onder een gezagsverhouding van de opdrachtgever, dan heb je alle ingrediënten te pakken van een dienstbetrekking! En dat willen partijen nadrukkelijk niet. Het is dus zaak om de gezagsverhouding niet van toepassing te laten zijn of blijken. Feitelijk komt dat er op neer dat de opdrachtgever een kader van werkzaamheden met jou kan afspreken, waarbij je zelf bepaalt wanneer, hoe en met wie je deze werkzaamheden voor hem doet. Je blijft dus ‘eigen baas’ over de invulling van bijvoorbeeld werktijden en de uitvoering van de opdracht.

Sinds 2015 bestaan er zogenoemde Modelovereenkomsten die diverse beroepsorganisaties samen met de Belastingdienst hebben opgesteld. Deze overeenkomsten beschrijven inhoudelijk de omstandigheden waaronder het werk door de ZZP’er wordt aangenomen. Wanneer je als ZZP’er een dergelijke overeenkomst standaard aanbiedt aan een collega-ondernemer én de feitelijke omstandigheden zijn uitgevoerd zoals daarin beschreven, dan is dit een onderliggend stukje tegen-bewijsvoering in een mogelijk discussie met de Belastingdienst, die bij een controle zou kunnen stellen dat er sprake is (geweest!) van een dienstbetrekking. 

Deze modelovereenkomsten zijn er inmiddels voor tal van branches of hoedanigheden maar let op: ga in geen geval zelf rigoureuze veranderingen doorvoeren in de tekst. Daarmee zou je zomaar onbedoeld de zaak op scherp kunnen zetten. Houd je dus zoveel mogelijk aan het invullen van de ‘stippellijntjes’.

Goeie zaken!