Spaartaks - de stand van zaken

Spaartaks - de stand van zaken

28 september 2022

De afgelopen zomerperiode zijn er weer behoorlijk wat perikelen geweest rondom de spaartaks. Voor wie het allemaal niet heeft kunnen volgen hierbij een kort resumé.

Het belangrijkste eerst. Er komt geen algeheel pardon voor degenen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de spaartaks. Dat voelt niet goed en zal het vertrouwen in de overheid niet vergroten, maar kennelijk is het politieke momentum verschoven door andere crises die de politiek bezig houden. De Hoge Raad had al laten doorschemeren dat juridisch gezien een algeheel pardon niet noodzakelijk is. Dat neemt niet weg dat ik verwacht dat hierover nog wel geprocedeerd gaat worden.

Voor degenen die wel bezwaar hadden gemaakt en voor alle aanslagen die de Belastingdienst nog oplegt, bijvoorbeeld over 2021, geldt de zogenaamde spaarvariant. Bij de spaarvariant wordt over spaargeld minder belasting berekend, maar over andere vermogensbestanddelen juist meer. In sommige gevallen is de spaarvariant dus juist nadeliger, in dat geval geldt “gewoon” de oude berekening, althans tot en met 2022. De Belastingdienst zorgt automatisch dat de “goedkoopste” regeling wordt toegepast. 

Nu heeft de Hoge Raad (nog) niet gezegd dat de spaarvariant wel juridisch door de beugel kan. Ze heeft enkel in een situatie waarin er veel spaargeld was aangegeven gezegd dat het niet eerlijk is belasting te heffen. Het is te verwachten dat opnieuw massaal bezwaar zal worden gemaakt, zeker als belastingplichtigen vermogensbestanddelen hebben die – net als spaargeld – geen of weinig rendement opleveren.

Of dat erg kansrijk is, is nog maar de vraag. De specifieke casus waarover de Hoge Raad oordeelde kan niet zondermeer doorgetrokken worden naar andere situaties. Maar we weten nu dat de overheid geen pardon kent voor degenen die géén bezwaar maken. Dus toch maar bezwaar maken? 

Vanaf 2023 geldt alleen nog de spaarvariant. Er is geen keuze meer. Belastingplichtigen met vermogen (anders dan spaargeld), gaan dan flink meer belasting betalen. Zeker omdat ook het tarief omhoog gaat. Dat is om de steunpakketten tegen de inflatie te betalen. Vanaf 2025 zou er dan een heel nieuw systeem moeten komen, maar dat is inmiddels uitgesteld naar 2026. Rustig rond box 3 zal het voorlopig niet worden.