Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag

Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag

7 april 2022

Het kabinet heeft besloten de schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) met ingang van 1 januari 2023 te verlagen naar € 27.231. Dit heeft staatsecretaris Van Rij laten weten aan de Tweede Kamer.

Dit jaar kunnen mensen tussen de 18 en 40 jaar nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgen van € 106.671. Met ingang van 1 januari 2023 wordt het bedrag van de schenking verlaagd tot € 27.231, het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling tussen ouders en kinderen. Het is niet mogelijk om in 2023 tweemaal een bedrag van € 27.231 te schenken, eenmaal voor de eigen woning en eenmaal ter vrije besteding.

Per 1 januari 2024 wordt de schenkingsvrijstelling eigen woning in zijn geheel afgeschaft. Het verlagen van de schenkingsvrijstelling eigen woning wordt opgenomen in het wetsvoorstel Belastingplan 2023.

Tip!
Lukt het niet om een in 2022 geschonken jubelton meteen aan een van deze doelen te besteden? Dan is het, onder de huidige wettelijke bepalingen, mogelijk om de besteding nog plaats te laten vinden in 2023 of 2024. Het is nog niet bekend hoe de nieuwe wettelijke bepalingen vormgegeven gaan worden. Houd daarom rekening met de mogelijkheid dat deze spreidingsmogelijkheid al eerder vervalt en besteding na 2022 of 2023 niet meer kan plaatsvinden.

Wil je gebruikmaken van de jubelton – nu het nog kan –, neem dan contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden.