Sancties

Sancties

7 maart 2022

 

Het zijn barre tijden. We hoppen van de ene crisis naar de andere, lijkt het wel. 

Momenteel is Rusland in de Oost aan een vreselijke strijd begonnen die zijn weerga in de laatste decennia niet kent. En in zijn dadendrang is inmiddels ook Europa en het NAVO-verband, in opperste staat van awareness en handelen gebracht. En dat heeft ook meteen gevolgen voor ons. Ook in Nederland, óók op micro niveau. 

Het internationaal sanctiepakket wat reeds is afgekondigd, raakt veel ondernemers die handel drijven met Rusland. Inmiddels zijn ook veel (financieel) dienstverleners tot de slotsom gekomen om de gebezigde (zakelijke) banden met Rusland door te halen. Indien dat al niet op ethische overwegingen zou zijn gebaseerd, wordt eenieder die zaken doet met Rusland inmiddels via een stringent sanctiebeleid geboden om hieraan te voldoen. 

Daarbij is deze link handig:  https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/rusland/sancties voor diegene die het betreft. Deze site wordt overigens geregeld ‘ververst’ van nieuwe informatie of voorschriften.

Vergewis jezelf dus, indien het je linkt! Op overtredingen in dat kader staan eveneens boetes…