Rente betalen aan de Belastingdienst

Rente betalen aan de Belastingdienst

21 januari 2021

Als je te laat belastingaangifte doet en belasting moet betalen, krijg je te maken met belastingrente. Ook als je uitstel hebt gekregen voor het doen van de belastingaangifte. Doe je bijvoorbeeld na 1 mei aangifte inkomstenbelasting dan loop je tegen een belastingrente van 4% aan. Voor de vennootschapsbelasting is de belastingrente zelfs 8% (!). Soms is het niet mogelijk om op tijd aangifte te doen, bijvoorbeeld omdat nog niet alle gegevens bekend zijn. Je kunt het betalen van rente dan voorkomen door tijdig een verzoek te doen om een voorlopige aanslag op te leggen.

Ook als je te veel toeslag gehad hebt en een deel daarvan moet terugbetalen, ben je rente verschuldigd aan de Belastingdienst. Dat heet dan geen belastingrente maar invorderingsrente. Ook hiervoor is het rentetarief 4%. Is wel op tijd aangifte gedaan, maar betaal je de belastingaanslag te laat dan is de invorderingsrente ook 4%.

Heel soms vergoed de Belastingdienst rente (eveneens 4%), maar alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. Je moet daarbij denken aan de situatie waarin je tijdig je aangifte inkomstenbelasting hebt ingediend en het de Belastingdienst niet lukt om binnen drie 3 maanden ná 1 mei een (voorlopige) teruggaaf te doen.

In het kader van de coronacrisis is de invorderingsrente tijdelijk verlaagd tot 0,01%, in elk geval tot en met 31 december 2021. Ook de belastingrente is tijdelijk verlaagd, maar deze is vanaf 1 oktober 2020 alweer teruggegaan naar 4%. Het tarief van 8% voor de vennootschapsbelasting is voor de periode tot en met 31 december 2021 nog 4%. 

Inmiddels is de opbrengst van de rente die de Belastingdienst ontvangt een mooie extra inkomstenbron geworden voor de overheid. Het lijkt (en is) niet eerlijk dat de Belastingdienst hoge rente berekent als ze geld moet ontvangen van de burger, maar feitelijk nooit rente betaald als ze geld verschuldigd is. 

Vaak kan de burger ook niet zo veel doen aan de terugbetaling. Denk bijvoorbeeld aan de toeslagen die worden uitgekeerd op basis van een te verwachten persoonlijke en inkomenssituatie. Veranderd de situatie gedurende het jaar, dan kan dat zo maar leiden tot een onverwachte terugbetalingsverplichting. De tijdelijke verlaging van de rentetarieven in verband met de coronacrisis zou dan ook wat mij betreft omgezet moeten worden in een definitieve verlaging.