Publicatieplicht B.V.'s

Publicatieplicht B.V.'s

28 maart 2019

Publicatieplicht B.V.'s

Veruit de meeste B.V.’s kennen een zogenaamde publicatieplicht. Dat houdt in dat de bestuurder van een B.V. de wettelijke plicht heeft om een deel van de inhoud van de jaarrekening openbaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze wettelijke bepaling is overigens bedoeld om bescherming te bieden aan eenieder die zaken wil doen met een (relatief) anonieme B.V. als rechtspersoon. Men kan zich dan namelijk een beeld vormen van de ‘gegoedheid’ daarvan en of het dus ‘veilig’ lijkt om daarmee zaken te doen. Prima uitgangspunt dus voor zowel het zakelijk verkeer als ook de betrokken B.V.

De wetgever stelt echter wél paal en perk aan de termijn waarbinnen jaarlijks deze publicatie dient te worden gedaan. Afhankelijk van de statutaire bepalingen, dient men jaarlijks vóór (uiterlijk) 8 november dan wel 8 januari van het jaar daarop te hebben voldaan aan deze plicht. Overschrijdt men deze datum dan begaat de B.V. een economisch delict waarvoor de bestuurder aansprakelijk is.

Afgezien van regelrechte boetes wegens verzuim kan dat soms ook verregaande en heel vervelende gevolgen hebben. Wanneer de B.V. door omstandigheden op enig moment namelijk failliet zou gaan, zal een curator onder meer standaard onderzoek doen naar de gebezigde bestuursethiek van de leiding. Een toets van tijdige publicatieplicht is daarbij een inkopper. Is de publicatieplicht in termijnen geschonden, dan kan de curator zonder meer stellen dat het faillissement daaraan te wijten is! Zeker als dit gecombineerd zou kunnen worden met ander ‘mismanagement’, is dit zogenaamd ‘laaghangend fruit’! Je gaat dan als bestuurder tevens in privé voor de bijl…

Tip: let daarom als bestuurder van een B.V. elk jaar secuur op deze verplichting! Het is een kleine moeite en kan onder omstandigheden onnodige ellende voorkomen.