Podiumkunsten

Podiumkunsten

18 februari 2019

Podiumkunsten

Onder deze verzamelnaam van uitvoerende kunsten heb ik enkele jaren geleden een avond georganiseerd over de fiscaal-juridische ins- en outs over artiesten. Daarvan is toen een handzaam boekwerkje verschenen: ‘AanTafel met Artiesten!’.

Horst aan de Maas en de aanpalende regio’s zijn sedert jaar en dag een bakermat van artistiek talent. Met name onder de muzikanten is er veel bedrijvigheid en enkele daarvan zien we bij tijd en wijle terug op (inter)nationale podia. Een sterk exportproduct van ons eigen Popdorp van Limburg!

Jij wilt muziek maken en artistiek bezig zijn. Maar als artiest heb je echter ook nadrukkelijk te maken met een aantal zakelijke beslommeringen die al snel als een ‘oerwoud van regels’ worden gezien. En helaas…. dat is ook zo.

Samenwerkingsvormen, gageverklaringen, inhoudingsplichtigenverklaringen, modelovereenkomsten, facturatie en factuurvereisten, riders, het voeren van een (cloud)boekhouding enzovoort, enzovoort!

Fout begonnen is fout voortgezet en over de jaren heen kan dat wel eens behoorlijke consequenties hebben.

Het is daarom belangrijk dat er ten aanzien van je artistieke performance, van meet af aan een doordacht plan van aanpak en opzet wordt geformuleerd. Aan de hand daarvan kunnen deze fiscaal-juridische lijnen worden uitgezet en worden er afspraken gemaakt over de verantwoording en verwerking daarvan.

InnoVista kan je daarbij perfect ondersteunen! Ook als je al een tijdje bezig bent en inmiddels min of meer bent vastgelopen in dat oerwoud van regels. Neem gerust contact op:  klik hier! 

Heb je op voorhand interesse in het boek ‘AanTafel met Artiesten?’. Vraag het aan en ik stuur het je graag toe! 

Thijs Lenssen 
Accountant bij InnoVista