Pensioentekort: jaarruimte en reserveringsruimte

Pensioentekort: jaarruimte en reserveringsruimte

28 oktober 2020

Wie onvoldoende pensioen opbouwt, kan zelf een aanvullende pensioenpot opbouwen. Van een pensioentekort kan bijvoorbeeld sprake zijn als je pas op latere leeftijd bent begonnen met werken, vaak van baan bent gewisseld, een variabel inkomen hebt of als je een tijd hebt gewerkt bij een bedrijf zonder pensioenregeling. Om dit tekort aan te vullen, kun je zelf sparen of beleggen voor een aanvullend pensioen. Dit kan natuurlijk door een bedrag opzij te zetten in box 3, maar ook door de Belastingdienst er een stukje aan mee te laten betalen. Dit kan door gebruik te maken van de zogeheten jaar- en reserveringsruimte. De jaarruimte is je pensioentekort over het afgelopen kalenderjaar. Je mag ook met terugwerkende kracht gebruik maken van deze regeling, door de jaarruimte van de afgelopen zeven jaren te benutten. Dit wordt reserveringsruimte genoemd. Het is verstandig om eerst de reserveringsruimte zoveel mogelijk te gebruiken; dit omdat de periode van zeven jaar op enig moment verloopt. 

Er zijn op internet allerlei tools te vinden waarmee je de hoogte van jouw jaarruimte kunt berekenen. Om de jaarruimte te berekenen moet je je inkomensgegevens en je Uniform Pensioen Overzicht (UPO) bij de hand hebben. Niet alleen het salaris of de winst uit onderneming wordt als inkomen gezien, maar ook een uitkering, ontvangen partneralimentatie of een ontvangen afkoopsom.

Als je de hoogte van je jaar- of reserveringsruimte weet, kun je dit bedrag storten in een lijfrenteverzekering of op een bankspaarrekening. Een lijfrente keert of uit tot je overlijden, ongeacht je uiteindelijke leeftijd, of heeft een minimale duur van vijf jaren. Bij banksparen maak je afspraken over het aantal jaren waarin het spaartegoed wordt uitbetaald. Leef je langer, dan stopt de uitkering. Volledigheidshalve moet gezegd worden dat er nog meer verschillen zijn. Het is verstandig om alle voor- en nadelen van beide productsoorten op een rij te zetten voor je een keuze maakt. InnoVista kan je hierbij behulpzaam zijn.