NOW-4

NOW-4

12 augustus 2021

Werkgevers kunnen vanaf maandag 26 juli tot en met 30 september 2021 een aanvraag indienen voor de 6e periode van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 4). De subsidie voor loonkosten is ook beschikbaar voor organisaties met omzetverlies door wateroverlast.

Voorwaarden

Voor de NOW 4 gelden de volgende voorwaarden: 

 • Je kunt een tegemoetkoming aanvragen als je over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% hebt vergeleken met 2019.
 • Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum van 80% omzetverlies. In de aanvraag kun je daarom maximaal 80% omzetverlies invullen.
 • De NOW 4 zal lopen van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.
 • Heb je de tegemoetkoming ontvangen voor de vijfde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de zesde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode waarover het omzetverlies is berekend.
 • De tegemoetkoming is gebaseerd op de loonsom in februari 2021.
 • Die loonsom wordt verhoogd met 40% (om extra kosten te compenseren) en vermenigvuldigd met het percentage verwacht omzetverlies in de aanvraag.
 • De tegemoetkoming is 85% van dat bedrag. Concreet betekent dit dat een bedrijf met een omzetverlies van 100%, een tegemoetkoming krijgt voor 68% (80 x 85%) van zijn loonkosten.
 • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in februari 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
 • Als je een werknemer ontslaat of zijn contract afloopt, dan heb je een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk.
 • Als je een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag in de periode waarin je NOW ontvangt, heb je ook de plicht dit in deze periode te melden via UWV Telefoon NOW. Als je dit niet doet wordt de tegemoetkoming met 5% verlaagd.
 • Voor de NOW 4 zal een aanvullende voorwaarde gelden waarbij werkgevers worden verplicht een overeenkomst te sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers over hoe om wordt gegaan met het uitkeren van bonussen en dividend. Indien de werkgever minder dan 20 werknemers heeft, kan worden volstaan met een andere vertegenwoordiging van werknemers: de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de vergadering. De aanvullende voorwaarde is alleen van toepassing in het geval een accountantsverklaring is vereist. Voor NOW 4 is een accountantsverklaring vereist als het voorschot en/of definitieve tegemoetkoming € 125.000 of hoger is.
 • Je mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als je een aanvraag hebt gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.
 • Op de site van het UWV is een digitaal aanvraagformulier beschikbaar
 • Definitieve vaststelling van de tegemoetkoming kan gedaan worden vanaf 31 januari 2022.