Nog meer problemen voor box 3

Nog meer problemen voor box 3

16 februari 2023

Nadat de Hoge Raad in 2021 de belastingheffing over vermogen heeft afgeschoten heeft de regering een tijdelijke oplossing bedacht. De vraag is echter of deze oplossing waterdicht is. De voortekenen zijn vooralsnog ongunstig.

De Hoge Raad heeft kortweg gezegd dat het niet eerlijk is dat er belasting betaald moet worden over fictieve inkomsten uit vermogen, als er daadwerkelijk niet of nauwelijks inkomsten uit vermogen zijn. Het geijkte voorbeeld hiervan is een spaarrekening waarop 0% rente is ontvangen. Als je dan belasting moet betalen, dan betaal je meer belasting dan de rente die je ontvangt en dat is volgens de Hoge Raad onrechtmatig.

De regering heeft daarop gereageerd met een wetswijziging, waardoor inkomsten uit spaartegoeden lager belast worden. Inkomsten uit andere vermogensbestanddelen worden juist veel hoger belast. Het moest immers budget-neutraal blijven. De Hoge Raad beperkte zijn uitspraak echter niet tot enkel spaarrekeningen. Ook andere vermogensbestanddelen kunnen immers een (veel) lager rendement hebben.

Onlangs bepaalde de rechter al dat een aandeel in het vermogen van een Vereniging van Eigenaren (het reservepotje van appartementseigenaren), net als spaargelden in het lage belastingtarief thuishoren. Deze reserves stonden bij de Vereniging van Eigenaren ook op een spaarrekening, zodat het rendement daarvan vergelijkbaar was.

Dit is natuurlijk maar één enkele uitspraak en bovendien is er nog hoger beroep mogelijk. In de meeste uitspraken krijgt de belastingplichtige de deksel op de neus omdat, volgens de rechter, naast het inkomen uit het vermogen ook rekening moet worden gehouden met de waardeaangroei. Dus een verhuurde woning levert niet alleen huurpenningen op, maar ook een waardestijging en dat moet worden meegenomen bij de bepaling of de belasting rechtmatig is. 

Je voelt het waarschijnlijk al aankomen: als rekening moet worden gehouden met waardestijgingen, dan natuurlijk ook met waardedalingen en die zijn in de huidige tijd veel waarschijnlijker. Het wachten is op iemand die dat aan de rechter gaat voorleggen. Naar mate er meer zaken aan de rechter worden voorgelegd zal er ook langzaam meer duidelijk worden. 

Wil je mee profiteren van eventuele gunstige rechterlijke uitspraken, dan zul je nu zelf actie moeten ondernemen door bezwaar te maken tegen de definitieve belastingaanslag waarin box 3 vermogen is opgenomen.