Nieuwsbericht 2Definitief einde Levensloopregeling komt in zicht

23 augustus 2018

Wellicht heeft u er ooit van gehoord, maar waarschijnlijk bent u het allang weer vergeten. De Levensloopregeling. Deze regeling werd ingevoerd in 2006, met de bedoeling werknemers de mogelijkheid te geven fiscaal aantrekkelijk te sparen voor een langere verlofperiode. In de praktijk echter werd de regeling met name gebruikt om eerder te kunnen stoppen met werken en dat was nu juist niet de opzet.

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat het eerstvolgende kabinet, de regeling al na zes jaar, in 2012 dus, weer afschafte. Er waren echter uiteraard nog legio levensloopspaarders met een levenslooptegoed dat nog moest worden opgenomen. Om hiervan af te komen werden de mogelijkheden om het bedrag op de Levenslooprekening op te nemen vergroot.

Onder meer werd het mogelijk om in 2015 ineens het tegoed op te nemen, waarbij er “maar” 80% van het Levenslooptegoed werd belast. Een mogelijkheid om het Levenslooptegoed om te zetten in een vorm van oudedagsvoorziening, zoals bijvoorbeeld een lijfrente, werd uitdrukkelijk door de regering afgewezen.

Veel Levensloopspaarders hebben hun tegoed in 2015 afgekocht, maar een kleine groep heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. Dit spaartegoed staat er nog. Op 31 december 2021 loopt echter de overgangsregeling van de Levensloop af. Dat betekent dat alle dan nog op de Levenslooprekening staande tegoeden belast vrijvallen. Dat is al over vier jaar.

Een eenmalige extra fiscale inkomensbron kan tot nadelige belastinggevolgen leiden (hogere belastingschijf) en dus zou het aantrekkelijk kunnen zijn om de uitkering te spreiden over meerdere jaren. Dat is echter wel een beetje koffiedik kijken, want als de plannen van het huidige kabinet doorgaan, zullen de tarieven van de Inkomstenbelasting de komende jaren lager worden en zou het juist aantrekkelijk kunnen zijn om te wachten.

Daarbij speelt ook nog de hoogte van uw inkomen en de verwachting voor de komende vier jaren een rol. Verwacht u een inkomensstijging dan lijkt het verstandig de uitkering van de Levensloop naar voren te halen, verwacht u juist een daling of dip in uw inkomen dan kunt u wellicht beter daarop wachten voordat u tot uitkering over gaat. Een algemene regel is niet te geven.

In elk geval kan het geen kwaad nog eens in uw kast te kijken of u nog zo’n Levensloopspaarrekening heeft. Als dat zo is laat u dan goed adviseren wat in uw situatie het beste is.