Minder netto loon voor buitenlandse werknemer in 2019

Minder netto loon voor buitenlandse werknemer in 2019

11 januari 2019

Minder netto loon voor buitenlandse werknemer in 2019

 

Per 1 januari 2019 moet voor de toepassing van de heffingskortingen in de loonheffing - dit zijn kortingen op het in te houden bedrag aan loonheffing - onderscheid worden gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland.  De heffingskortingen bestaan uit belastingdelen en premiedelen. Is een werknemer in Nederland sociaal verzekerd, dan komt hij in aanmerking voor de premiedelen van de heffingskortingen. Is de werknemer belastingplichtig, dan komt hij in aanmerking voor de belastingdelen van de heffingskortingen.

Een niet in Nederland wonende werknemer komt niet meer in aanmerking voor de belastingdelen van de heffingskortingen. Voor het belastingdeel van de arbeidskorting geldt een uitzondering: werknemers die inwoner zijn van de EU, EER, Zwitserland of de BES hebben wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting.

Door de lagere heffingskortingen is de werknemer meer loonbelasting verschuldigd en dat betekent dat hij netto minder zal overhouden.

Denkt de werknemer in aanmerking te komen voor de belastingdelen van de heffingskortingen, dan moet hij deze hetzij via de aangifte inkomstenbelasting hetzij via een voorlopige aanslag vragen. Daarbij geldt dat de werknemer moet kunnen worden beschouwd als een zogenoemde kwalificerende buitenlands belastingplichtige én dat 90% of meer van zijn inkomen in Nederland belast is. Dit brengt met zich mee dat de werknemer ook een woonplaatsverklaring uit zijn woonland nodig heeft.

Het is aan de werkgever om te bepalen waar de werknemer woont. Een doorgegeven buitenlands adres is niet voldoende. De werkgever zal in ieder geval moeten vragen of de werknemer daadwerkelijk in het buitenland woont. Het antwoord moet onderbouwd worden aan de hand van door de werknemer verstrekte informatie, zoals een A1-verklaring, buitenlandse bankrekeningen, de onderbouwing van de reiskostenvergoeding van de werknemer, etc. Dit is mede van belang nu de werkgever verantwoordelijk is voor de afdracht van de loonbelasting.