Middeling inkomstenbelasting (=teruggaaf)

Middeling inkomstenbelasting (=teruggaaf)

30 september 2020

Wie in een bepaald jaar veel heeft verdiend en het jaar erop weinig, heeft mogelijk te veel belasting betaald. Je kunt dit corrigeren en wel door het inkomen te verdelen over drie aaneengesloten jaren. Dit heet “middeling”. Je moet daarvoor wel een schriftelijk verzoek bij de Belastingdienst indienen om in aanmerking te komen voor deze belastingteruggave. Voor deze belastingteruggave geldt een drempel van € 545. Je krijgt dus alleen de belasting terug die boven deze drempel uitkomt. Middelen kan uiterlijk tot 36 maanden nadat de laatste aanslag over de drie te middelen jaren onherroepelijk is geworden.

Let op: Middelen heeft alleen zin als je box-1 inkomen uit werk en woning over een periode van drie jaar sterk wisselde en in ten minste één van die jaren in een hoger of lager belastingtarief viel.

Met name voor ondernemers kan middelen heel aantrekkelijk zijn omdat het inkomen van ondernemers sterk kan wisselen, zeker in deze huidige coronaperiode.

Voor onze klanten die over een onderneming beschikken, wordt deze middelingsberekening elk jaar als vast onderdeel van onze dienstverlening gemaakt. We gaan na welke jaren voor de middeling tot de hoogste belastingteruggaaf leidt en dienen, als de middeling inderdaad tot een teruggave leidt, vervolgens het verzoek bij de Belastingdienst in.

Wellicht kan in 2021 de bespreking over de jaarstukken van 2020 met uw klantadviseur voor u extra fiscaal voordeel opleveren?