Loonkostenvoordeel

Loonkostenvoordeel

7 september 2020

Het loonkostenvoordeel is een tegemoetkoming in de loonkosten voor de werkgever en een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein.

De werkgever ontvangt dit voordeel wanneer hij werknemers in dienst heeft die:

  • 56 jaar en ouder zijn bij indiensttreding en vóór indiensttreding een uitkering krijgen;
  • arbeidsgehandicapt zijn en nieuw in dienst treden;
  • behoren tot de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  • na arbeidsgehandicapt te zijn, worden herplaatst.

Om voor dit loonkostenvoordeel in aanmerking te komen, dient de werkgever te beschikken over een doelgroepverklaring. De werknemer kan deze aanvragen bij het UWV of hij kan de werkgever machtigen, zodat deze de doelgroepverklaring kan aanvragen. Dit dient binnen drie maanden na indiensttreding gedaan te worden. De doelgroepverklaring dient bij de loonadministratie bewaard te worden. 

Het loonkostenvoordeel wordt ieder jaar achteraf aan het begin van het daaropvolgende jaar, door het UWV aan de hand van de ingediende aangiften loonheffingen vastgesteld. Uiterlijk 14 maart wordt een voorlopige berekening opgemaakt en aan de werkgever gezonden. Tot uiterlijk 1 mei krijgt de werkgever de mogelijkheid om correcties in de aangifte loonheffingen aan te brengen, zodat deze meegenomen kunnen worden in de definitieve berekening van het loonkostenvoordeel. Uiterlijk 31 juli van ieder jaar stuurt de Belastingdienst de definitieve berekening en binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening, wordt de betaling door de Belastingdienst gedaan.

De loonkostenvoordelen betreffende oudere werknemers, arbeidsgehandicapte werknemers en werknemers die behoren tot de doelgroep banenafspraak gelden voor maximaal drie jaar. Het loonkostenvoordeel voor arbeidsgehandicapte werknemers die herplaatst worden, geldt maximaal een jaar.

Het loonkostenvoordeel bedraagt voor oudere werknemers, arbeidsgehandicapte werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers die herplaatst worden, € 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000 per kalenderjaar.

Het loonkostenvoordeel bij werknemers uit de doelgroep banenafspraak bedraagt € 1,01 per verloond uur met een maximum van       € 2.000 per kalenderjaar.