Komt er een einde aan de jubelton?

Komt er een einde aan de jubelton?

20 mei 2021

De regeling van de jubelton (vrijstelling schenkbelasting eigen woning) bestaat (pas) vanaf 2013 en is sindsdien ook alweer diverse malen gewijzigd. Omdat vrijwel alle politieke partijen die in aanmerking komen om een nieuwe regering te vormen de afschaffing van de regeling in hun partijprogramma hebben, lijken de dagen van de vrijstelling alweer geteld.

In de huidige vorm maakt de vrijstelling onderdeel uit van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting. Een vrijstelling van schenkingen aan kinderen jonger dan 40 jaar die per schenker éénmalig kan worden toegepast (partners gelden als één schenker).

De vrijstelling bestaat uit een drietrapsraket. Het eerste deel ad € 26.881 kan (éénmalig) zonder nadere eisen aan een kind (jonger dan 40) worden geschonken. Wordt geschonken in het kader van een studie, dan wordt de vrijstelling verhoogd tot € 55.996. Gebruikt het kind de schenking voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of voor de aflossing van de eigen woninglening, dan is het maximale bedrag € 105.302. 

Bij de invoering van de vrijstelling in 2013 was het doel om het voor jongeren makkelijker te maken om een woning te kopen. Dat is gelukt. De regeling wordt tienduizenden keren per jaar gebruikt. De kritiek is echter dat de vrijstelling de vermogensongelijkheid versterkt (alleen rijke ouders kunnen immers schenken) en de huizenprijzen opdrijft. Het nieuwe speeltje van de politiek is de vrijstelling overdrachtsbelasting voor jongeren waar ik eerder over schreef. Ook die regeling is overigens prijsopdrijvend.

Voorlopig zijn we nog niet van de jubelton af. Niet alleen omdat de nieuwe regering nog wel even op zich zal laten wachten. De huidige regeling voorziet erin dat de ontvanger de schenking binnen drie jaar gebruikt voor de woning. De schenking uitstrijken over drie jaar kan ook, maar lijkt met het oog op de mogelijke afschaffing van de vrijstelling risicovol.

Een schenking in 2021 moet uiterlijk in 2023 zijn aangewend voor de woning. Mogelijk ontstaat er dus eind 2023 een prijseffect op woningen door zoekende jongeren met een schenking die gebruikt moet worden. Mocht het niet lukken om voor eind 2023 woningeigenaar te worden, dan is het kind alsnog 10% schenkbelasting verschuldigd of de schenking moet worden teruggedraaid.