Kansen voor ondernemers door wetsvoorstel Wtp

Kansen voor ondernemers door wetsvoorstel Wtp

20 oktober 2022

Het recente bij de 2e Kamer ingediende wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) geeft ondernemers en dga‘s veel meer mogelijkheden om fiscaal vriendelijk een oudedagsvoorziening op te bouwen. Deze mogelijkheden zijn bijna vergelijkbaar met de pensioenopbouw van werknemers die deelnemen aan een pensioenregeling van hun werkgever. Ondernemers kunnen door het treffen van lijfrentevoorzieningen fiscaal vriendelijk een oudedagsvoorziening opbouwen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met fiscale regels zoals de jaarruimte en de reserveringsruimte.

De belangrijkste fiscale verruimingen (aftrekmogelijkheden) van de nieuwe Wtp voor ondernemers zijn als volgt:

  1. Forse verhoging van de jaarruimte (maximale aftrekbedrag) door verhoging van het percentage van de premiegrondslag van 13,3% naar 30%.
  2. Verruiming van de reserveringsruimte van 7 jaren naar 10 jaren en verhoging van het maximumbedrag.
  3. De periode waarin een belastingplichtige lijfrentepremies kan aftrekken wordt verlengd tot een leeftijd die vijf jaar hoger is dan de AOW-leeftijd (nu is lijfrente-aftrek mogelijk tot het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt).

De populairste lijfrentevoorziening is lijfrentesparen (een geblokkeerde lijfrentespaarrekening bij een bank). De voordelen van lijfrentesparen zijn met name de lage kosten en transparante opbouw. Daarnaast valt bij het overlijden van de lijfrentegerechtigde het lijfrentetegoed in de nalatenschap van de overledene, waardoor er geen dure oplossingen zoals het afsluiten van contraverzekeringen bij lijfrenteverzekeringen nodig zijn.

Lijfrentesparen is met name aantrekkelijk indien de aftrek tijdens de opbouwfase tegen een hoog belastingtarief kan plaatsvinden en de uitkering te zijner tijd tegen het lage belastingtarief wordt belast. Belastingplichtigen die de AOW-leeftijd hebben bereikt, betalen geen AOW-premies waardoor de belastingdruk voor AOW’ers tot een inkomen van € 36.000 circa 25% bedraagt.

Kortom het wordt een stuk aantrekkelijker om in de derde pijler (o.a. lijfrentes, sparen en beleggen) een oudedagsvoorziening op te bouwen. De vermoedelijke ingang van de Wtp is 1 januari 2023 of 1 juli 2023.