Je bankgegevens openbaar?

Je bankgegevens openbaar?

28 november 2019

Binnenkort wordt de nieuwe wet voor het digitaal betalingsverkeer (PSD2) actief en u gaat dat ook merken! Onderstaand een hele korte samenvatting-awareness van de Nederlandsche Bank:

PSD2 is een nieuwe Europese wet voor betalingsverkeer. Vóór PSD2 had alleen uzelf toegang tot uw betaalrekening bij uw bank. Door de nieuwe wet kunt u derde partijen toegang geven tot uw online betaalrekening. Daardoor kunt u, als u toestemming geeft, op nieuwe manieren bankieren. 
U verleent toegang tot uw rekening om te betalen of om meer inzicht in uw uitgaven te krijgen. Daarvoor deelt u uw betaalgegevens met een derde partij.

Bedenk echter goed met wie u uw gegevens wilt delen!

Als u een partij toegang tot uw betaalrekening geeft, kan die partij uw betaalgegevens inzien. Voor het uitvoeren van betalingen moet u telkens opnieuw toestemming geven. Als u meer inzicht in uw betalingen wilt krijgen, geeft u één keer toestemming die maximaal 90 dagen geldt.

Maar denk goed na voordat u toestemming geeft!

Partijen die om toegang tot uw rekening vragen, moeten een vergunning hebben. Uw bank controleert hen. PSD2 bevat aanvullende veiligheidseisen voor toegang. Van u wordt verwacht zorgvuldig om te gaan met de beveiligingscodes van uw bank.

Deel nooit zomaar uw PIN-code, wachtwoord of identiteitsbewijs. Bedenk altijd of u de partij die om uw toestemming vraagt, vertrouwt. Bij twijfel geen toegang verlenen!