Internetvergoeding

Internetvergoeding

17 augustus 2022

In verband met de coronacrisis zijn bij veel bedrijven werknemers gaan thuiswerken. Werknemers en ook DGA’s hebben in veel gevallen een internetverbinding nodig om thuis te kunnen werken. Wanneer dit internet hiervoor inderdaad noodzakelijk is, dan mag de werknemer of DGA deze internetvergoeding onbelast vergoed krijgen. Dit betreft echter niet het totale bedrag van de nota van de provider, maar slechts het gedeelte van de internetkosten. De kosten van TV en eventueel telefonie moeten hieruit gehaald worden. Het maakt voor de internetvergoeding niet uit hoeveel dagen de werknemer of DGA per week werkt. Dit in tegenstelling tot de thuiswerkvergoeding. De internetvergoeding komt in dit geval dus ook niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Wanneer er wordt thuis gewerkt, is het verplicht om dit ook op te nemen in de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Op de thuiswerkplek is namelijk ook de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing. Werknemers hebben immers een goede werkplek nodig om hun werk veilig en gezond te kunnen doen. Een goede werkplek kan bestaan uit een goede stoel, een goede tafel (eventueel verstelbaar) en de juiste verlichting. Als de werknemer deze zaken niet zelf heeft, moet de werkgever daarvoor zorgen. Ook voor beeldschermen en computers gelden thuis dezelfde eisen voor de inrichting van de werkplek als op kantoor. De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk voor de werkplek thuis, het valt immers onder de zorgplicht van de werkgever. De werkgever kan daarom vragen of hij een thuiswerkplek mag (laten) onderzoeken. De werknemer hoeft hem in principe niet in huis toe te laten. De Inspectie SZW heeft wel altijd de bevoegdheid om de arbeidsomstandigheden op de thuiswerkplek te controleren.