Het nieuwe pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel

2 juni 2022

Het lijkt er dan toch van te gaan komen. Als alles goed gaat zal per 1 januari 2023 een begin worden gemaakt met de invoering van een nieuw pensioenstelsel. Daarbij is de toekomstige pensioenuitkering niet lager vast, maar afhankelijk van het rendement van de pensioenuitvoerders. 

Voor veel mensen een gruwel, een vast pensioen zou immers zekerheid bieden. De afgelopen jaren is echter gebleken dat die zekerheid relatief is. Indexatie van de pensioenen zit er al jaren niet meer in en bij sommige fondsen werd er zelfs gekort op de uitkeringen. Of dat terecht is gezien de enorme reserves van de pensioenfondsen is maar de vraag. Maar vast is in elk geval ook helemaal niet zo vast.

Pensioenpremie kan oplopen tot 30% (in het nieuwe systeem zelfs tijdelijk tot 32%) van het inkomen. Van een werkweek van vijf dagen werk je dan anderhalve dag voor je pensioen. De persoonlijke pensioenpot is qua waarde vergelijkbaar met een huis, voor de meeste het grootste vermogensbestanddeel dat ze bezitten. Toch heeft de werknemer vrijwel niks te zeggen over het pensioen. Premie afdragen en hopen dat het pensioenfonds er wat goeds mee doet. Voor werkgevers is het overigens meestal niet anders. Als in hun bedrijfstak een pensioenfonds actief is moeten zij zich verplicht daarbij aansluiten. 

Het is prima dat iedereen verplicht spaart voor zijn pensioen, maar het lijkt toch logisch dat ieder individu zelf de keuze kan maken bij wie. Net zoals je het nieuwe huis het liefst zelf uitkiest (en niet een ander dat laat doen). Werknemers kunnen dan op zoek naar het fonds met de beste rendementen en dus het hoogste pensioen. Maar ook andere afwegingen kunnen een rol spelen. Is het fonds groen of belegd het in fossiele brandstoffen? Of in wapens? Hoe zit het met de beloning van de topbestuurders? Is het fonds klantvriendelijk? Verder kan het ook gewoon handig zijn dat de werknemer één pensioenpot bij één fonds heeft ook al heeft hij bij meerdere werkgevers gewerkt.

Het pensioenakkoord was een uitgelezen moment om een radicaal ander systeem in te voeren waarbij het belang van de werknemer voorop staat. Maar helaas is daarvoor niet gekozen. De gevestigde belangen van de pensioenfondsen zijn wederom te sterk gebleken.