Herstel box 3-heffing

Herstel box 3-heffing

19 mei 2022

Box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Na de uitspraak van de Hoge Raad over de onrechtmatigheid van deze belasting is de wetgever aan zet. Niet alleen moet het verleden worden hersteld, ook komt er een Noodwet voor de korte termijn en een definitieve aanpak van de belasting op vermogen die wordt verwacht in 2025. In dit artikel richt ik mij op de Herstelwet, die gaat gelden voor de periode 2017 tot en met 2022. 

Deze Herstelwet gaat (in elk geval) gelden voor aanslagen die nog niet definitief vast staan. Dat wil zeggen als er nog geen definitieve aanslag is opgelegd. Voor 2021 en 2022 heeft iedereen recht op herstel. Voor de jaren vóór 2021 zal vaak wél een definitieve aanslag zijn opgelegd (maar dat hoeft niet).

Is er wel een definitieve aanslag dan volgt ook herstel als hiertegen tijdig (binnen 6 weken) bezwaar is gemaakt. Er was wel politieke druk om ook iedereen die géén bezwaar had gemaakt herstel te bieden, maar daar hangt een fors financieel plaatje aan. Er loopt nu een procedure bij de Hoge Raad om ook in de situatie dat niet tijdig bezwaar is gemaakt toch rechtsherstel te krijgen en die wacht de regering af alvorens een definitief standpunt in te nemen.

Het rechtsherstel vindt plaats in de vorm van de forfaitaire spaarvariant. Waar de oorspronkelijke heffing uitging van een standaardverdeling van het vermogen over sparen en beleggen, wordt in de herstelvariant uitgegaan van de werkelijke verdeling tussen spaargeld, vorderingen en beleggingen (effecten en onroerend goed). 

Belastingplichtigen met alleen spaargeld gaan er zonder meer op vooruit, maar heb je ook beleggingen, dan zou je ook hoger kunnen uitkomen. Bijbetalen hoef je echter nooit. De bedoeling is dat de Belastingdienst het allemaal automatisch regelt; je hoeft dus zelf niks te doen. Vanaf augustus begint de Belastingdienst met corrigeren, maar voordat alles klaar is zal het nog wel even duren.

Is het dan klaar? Nou nee, de verwachting is dat er over de Herstelwet ook weer juridische procedures gaan komen en dan hebben we het nog niet gehad over de Noodwet en het nieuwe stelsel vanaf 2025. Voorlopig zijn we er dus nog niet vanaf.