Fouten in belastingaangiften

13 juli 2018

De laatste tijd staan de media bol van belastingontwijking door grote internationale ondernemingen. Dat zou wellicht tot de gedachte kunnen leiden dat particulieren en kleine ondernemers wel trouw hun belasting betalen. Dat (b)lijkt niet zo te zijn.

De Belastingdienst doet regelmatig zelf steekproefsgewijs onderzoek naar de belastingheffing bij particulieren en kleinere ondernemers. Daaruit blijkt in hoeverre particulieren en kleinere ondernemers (MKB) een (on)juiste aangifte doen en wat voor gevolg dat heeft voor de schatkist (het zogenaamde “nalevingstekort”).

Uit het meest recente onderzoek blijkt dat 9% van de particulieren en 40% van de kleinere ondernemers in de belastingaangifte fouten in hun eigen voordeel maakt. Hoewel de belastingwetgeving ingewikkeld is en fouten dus niet te voorkomen zijn, lijkt er toch meer aan de hand. Uit dezelfde onderzoeken blijkt namelijk dat “maar” 2% van de particulieren en 3% van de kleinere ondernemers fouten maakt in hun eigen nadeel. Een fout in eigen voordeel is kennelijk sneller gemaakt!

Het gevolg is dat de schatkist geld misloopt, en niet zo’n beetje. Het gaat om meer dan 4,0 miljard per jaar, waarvan overigens het grootste deel uit het segment ondernemers. Uiteindelijk blijft er daardoor minder geld over voor belangrijke zaken zoals zorg en onderwijs of zo u wilt belastingverlaging. Per belastingplichtige kost het nalevingstekort ons gemiddeld circa € 4.000,00 per jaar. Daar kun je best leuke dingen van doen!

U als goedwillende burger, die zich wel aan de regels houdt, zou wellicht de neiging zou kunnen krijgen om zelf dan ook maar “fouten” te gaan maken. Daar wordt niemand beter van en u riskeert bovendien een forse boete. Beter is dat de Belastingdienst nadrukkelijker gaat controleren en de wetgever bij het wetgevingsproces meer aandacht heeft voor de uitvoerbaarheid en controleerbaarheid. Simpelere wetgeving en betere controle dus.