Fiscale ruimte voor een duur(der) kerstgeschenk

Fiscale ruimte voor een duur(der) kerstgeschenk

9 december 2021

Al hetgeen wordt verkregen uit een dienstbetrekking is loon, zo geldt de fiscale regeling. Dat geldt voor het salaris, maar ook voor de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld de auto van de zaak, het horloge bij een 25-jarig dienstverband of een kerstpakket of kerstgratificatie.

De loonbelasting kent gedetailleerde regelingen voor het vaststellen en waarderen van loon anders dan in geld. Het bekendste voorbeeld is wellicht de fiscale bijtelling voor de auto van de zaak. Inmiddels is alleen deze regeling al een pagina’s dik boekwerk waarbij de bijtelling afhankelijk is van de soort brandstof waarop de auto rijdt en daarnaast nog het jaar van ingebruikneming. Ook zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld als de auto niet of nauwelijks privé wordt gebruikt.

In principe is (de mogelijkheid tot) privégebruik de basis waarom belasting wordt geheven. Iemand met een auto van de zaak kan daar ook privé gebruik van maken en heeft dus een voordeel ten opzichte van iemand zonder auto van de zaak. Daarom is daar belasting over verschuldigd. 

Nu zal de werknemer niet altijd dezelfde perceptie hebben over de bevoordeling als de werkgever. Een Rolex is weliswaar een duur cadeau, maar als de werknemer nooit een horloge draagt, dan is de waarde voor hem gering, zeker als er een inscriptie in staat die verkoop lastig maakt. 

Om dergelijke discussies te voorkomen is enige jaren geleden de zogenaamde Werkkostenregeling ingevoerd. Dit is in feite een vergaarbak voor verstrekkingen aan de werknemer die niet onder enige specifieke regel of vrijstelling in de loonheffing vallen. De hiervoor genoemde Rolex kan onder de Werkkostenregeling vallen, maar ook een sportabonnement, kerstpakket of eindejaarsgratificatie. 

Hiervoor geldt een zogenaamde vrije ruimte, dat wil zeggen dat de werkgever deze tot een bepaald bedrag zonder belastingheffing mag verstrekken. Deze vrije ruimte is 1,7% van de totale loonsom van het bedrijf. Gaat het bedrijf daarover heen dan wordt over het verschil belasting geheven bij de werkgever (eindheffing).

Nu is, in verband met corona, voor 2021 (evenals voor 2020) het percentage van de vrije ruimte verhoogd tot 3% voor een loonsom tot € 400.000. Dat betekent dus dat de werkgever een groter bedrag mag gebruiken om onbelast verstrekkingen te doen aan de werknemer. Dat kan bijvoorbeeld zijn een duurder kerstpakket of een grotere eindejaarbonus.