Fiscale loonsubsidies Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Fiscale loonsubsidies Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

29 april 2021

De WBSO is voor bedrijven die zich bezighouden met ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten. De kosten hiervoor kunnen verlaagd worden door het aanvragen van een WBSO-subsidie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze subsidie vergoedt een deel van de (loon)kosten van research & development en kan in mindering worden gebracht op de af te dragen loonheffing van het bedrijf. Voor zelfstandige ondernemers geldt een vaste aftrek.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO) voor:

  • speur- en ontwikkelingswerkzaamheden van uzelf en/of uw medewerkers;
  • kosten en uitgaven die u maakt voor het uitvoeren van uw eigen S&O-project.

De WBSO moet aangevraagd worden, vóórdat er aan de werkzaamheden begonnen wordt. Aanvragen kan met EHerkenning niveau 3.

Voor de afrekening dient u een S&O-administratie bij te houden om de gerealiseerde S&O-uren door te geven evenals de eventuele kosten en/of uitgaven.

De BIK is bedoeld om vooral in deze roerige tijden toch werkgevers te motiveren om te blijven investeren in bijvoorbeeld een nieuwe machine, een computersysteem of elektrische bestelauto. De aanvragen kunnen waarschijnlijk vanaf 1 september 2021 worden ingediend (er is op dit moment nog geen goedkeuring van de Europese Commissie). Aanvragen kan een keer per kwartaal, derhalve maximaal vier keer per jaar. Deze regeling kan ook bij RVO aangevraagd worden. Een aanvraag kan gelijktijdig voor meerdere investeringen in bedrijfsmiddelen gedaan worden. De investeringsbeslissing moet zijn genomen op of na 1 oktober 2020. Ze geldt voor investeringen in het jaar 2021 en 2022 en de betaling van deze investeringen moet ook volledig in deze jaren gedaan zijn. Tevens moet het gaan om een nieuw bedrijfsmiddel dat binnen 6 maanden in gebruik wordt genomen. Bij grote investeringen tot € 5 miljoen is de korting 3,9% en daarboven 1,8%. Het nieuwe bedrijfsmiddel moet minimaal € 1.500 bedragen en het bedrag per aanvraag dient minimaal € 20.000 te zijn. De investeringskorting kan verrekend worden met de af te dragen loonheffing van het betreffende bedrijf.