Fiscaal voordelig schenken

Fiscaal voordelig schenken

24 februari 2022

Wilt u in 2022 geld schenken aan uw kinderen, kleinkinderen of derden? Maak dan optimaal gebruik van de schenkingsvrijstellingen.

Derden

U kunt in 2022 € 2.274 schenken aan iemand die niet uw kind is, denk bijvoorbeeld aan kleinkinderen, neven of nichtjes of aan uw vriendelijke behulpzame buurvrouw/buurman. U hoeft deze schenking ook niet aan te geven bij de Belastingdienst of ervoor naar de notaris te gaan.

Kinderen - jaarlijkse schenking

De jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen bedraagt in 2022 € 5.677. De leeftijd van het kind is niet belangrijk. U hoeft deze schenking ook niet aan te geven bij de Belastingdienst of ervoor naar de notaris te gaan.

Kinderen - eenmalige schenking

U kunt eenmalig een bedrag van maximaal € 27.231 aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar schenken. U maakt dan gebruik van de lage eenmalige verhoogde vrijstelling. Let op, er moet wel aangifte van de schenking worden gedaan, maar tot dit bedrag zijn er geen verdere voorwaarden. Deze vrijstelling geldt voor alle schenkingen gedurende het gehele jaar 2022. U kunt dus deze schenking niet combineren met de jaarlijkse schenkingsvrijstelling van € 5.677.

Een andere belangrijke voorwaarde is dat uw kind niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' heeft gebruikt voor een schenking van u. Een verhoogde vrijstelling is een belastingvrije schenking voor de eigen woning of een dure studie. Of een belastingvrije schenking die uw kind vrij mag besteden.

De lage eenmalig verhoogde vrijstelling van € 27.231 kan tot € 56.724 worden verhoogd als de schenking bestemd is voor een dure studie van het kind. De schenking moet dan wel plaatsvinden via een notaris. 

Iedereen tussen 18 en 40 jaar oud

Er geldt in 2022 een schenkingsvrijstelling van maximaal € 106.671 voor de eigen woning of aflossing van de hypotheek aan iedereen die op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is. Deze vrijstelling, ook wel jubelton genoemd, kan dus voor iedereen worden gebruikt die aan de leeftijdsgrenzen voldoet. De vrijstelling geldt alleen als de ontvanger van de schenking nog niet eerder een schenking heeft ontvangen van de dezelfde persoon waarbij een beroep werd gedaan op de lage eenmalige verhoogde vrijstelling. Deze vrijstelling komt altijd in de plaats van de jaarlijkse vrijstelling.

Let op, het kabinet heeft het voornemen om deze vrijstelling in 2023 of 2024 af te schaffen.

Vraag eerst deskundig advies aan ons kantoor over de fiscale en financiële gevolgen voor de schenker en de ontvanger voordat u de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning gaat gebruiken.