Dividendplan

Dividendplan

18 april 2024

Per 1 januari 2024 is er sprake van twee belastingtarieven voor de voordelen uit aanmerkelijk belang (box 2), namelijk een laag belastingtarief van 24,5% voor de eerste € 67.000 (fiscaal partners 2 x € 67.000 = € 134.000) en een hoog belastingtarief van 33% voor voordelen boven de € 67.000 respectievelijk € 134.000. Tot en met het jaar 2023 was er sprake van een belastingtarief voor de voordelen uit aanmerkelijk belang, namelijk 26,9%. 

Door de introductie van een laag belastingtarief in box 2 is het voor de directeur grootaandeelhouder (dga) aan te bevelen om tijdig een dividendplan (uitkeringen van opgepotte/ingehouden winsten in een B.V. aan haar aandeelhouder) op te stellen. Dit dividendplan dient uiteraard gebaseerd te zijn op een liquiditeitsbegroting van zijn B.V. zodat financieel zichtbaar is dat de benodigde liquiditeiten voor de dividenduitkering aan de B.V. kunnen worden onttrokken zonder dat dit gevolgen heeft voor de continuïteit van de onderneming (de wettelijk verplichte uitkeringstoets). Dividenduitkeringen zijn extra aantrekkelijk indien de dga privé-schulden aan zijn B.V. heeft. In dat geval kun je deze schulden op een relatief goedkope manier aflossen danwel verrekenen met de dividenduitkeringen. Het bijkomend voordeel hiervan is dat de netto-privélasten (rente- en aflossingsverplichtingen van de B.V.-schulden) voor de dga dalen. Daarnaast daalt door deze dividenduitkeringen ook de belastingclaim van de Belastingdienst op de winstreserves van de B.V.   

Samenvattend zijn de belangrijkste voordelen van een dividendplan:

  • Gebruik maken van het lage belastingtarief van 24,5% (in plaats van 33%);
  • Op een relatief goedkope manier privé-schulden aan de B.V. aflossen en daardoor ook lagere privé-lasten realiseren;
  • De toekomstige belastingschuld van de nabestaanden wordt bij het overlijden van de dga door deze dividenduitkeringen verlaagd.

Wil je een dividendplan maken? Maak dan een afspraak met je vaste relatiebeheerder/vennoot van ons kantoor.