Diverse soorten verlof

Diverse soorten verlof

16 juni 2021

Geboorteverlof:

Dit wordt ook wel partnerverlof of kraamverlof genoemd. Als partner krijg je bij de geboorte van een kind 1 week geboorteverlof. Dit geboorteverlof wordt door de werkgever volledig doorbetaald. Dit verlof dient te worden opgenomen binnen 4 weken na de geboorte, ook als het kind een tijdje in het ziekenhuis ligt.

Aanvullend geboorteverlof:

Dit kan bij de werkgever worden aangevraagd minimaal 4 weken vóórdat je het in wilt laten gaan.

Vóórdat je aanvullend geboorteverlof kunt opnemen, moet eerst het geboorteverlof zijn opgenomen. Dit aanvullend geboorteverlof kan worden aangevraagd voor 1, 2, 3, 4 of 5 weken. Het kan verspreid worden opgenomen. De werkgever declareert het volledige verlof in 1 keer, ongeacht of het gespreid wordt opgenomen, bij het UWV. De uitkering wordt, naar keuze, aan de werkgever of de werknemer betaald tegen 70% van zijn dagloon. In de meeste gevallen zal de uitkering aan de werkgever worden betaald, die het vervolgens uitbetaald aan de werknemer. Het verlof dient te worden gedeclareerd binnen 1 jaar na de 1e verlofdag. De werknemer moet het verlof binnen 6 maanden na de geboorte opnemen.

Ouderschapsverlof (onbetaald):

Dit wettelijke verlof bedraagt maximaal 26 weken x het aantal arbeidsuren per week. Dit verlof dient te worden opgenomen vóórdat het kind (ook het adoptiekind of pleegkind) 8 jaar wordt. Voor elk kind hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof. Het verlof dient bij de werkgever te worden aangevraagd tenminste 2 maanden vóórdat het ingaat. Het verlof kan gespreid worden opgenomen. Het ouderschapsverlof is in de meeste gevallen onbetaald verlof, tenzij de CAO of bedrijfsregeling dit anders bepaalt. Over dit onbetaald verlof, bouwt werknemer ook geen vakantiedagen op. De werknemer heeft na het verlof weer recht op zijn oorspronkelijke arbeidsuren. Ouderschapsverlof kan door werkgever niet geweigerd worden, wel kan werkgever de verdeling van de uren weigeren en in overleg een andere verdeling maken.

Ouderschapsverlof (betaald):

Per 2 augustus 2022 krijgen ouders 9 weken deels doorbetaald ouderschapsverlof. Het kabinet wil hiermee stimuleren dat ouders ook daadwerkelijk dit verlof opnemen. Het betreft de eerste 9 weken van de maximaal 26 weken ouderschapsverlof. Ouders krijgen straks een uitkering van het UWV ter hoogte van 50% van hun dagloon. Deze doorbetaalde weken moeten dan wel in het 1e levensjaar van het kind worden opgenomen. Ook moeders hebben recht op deze 9 weken betaald ouderschapsverlof, naast het bestaande zwangerschaps- en bevallingsverlof.