De mythe van de dienstfiets

De mythe van de dienstfiets

7 januari 2020

Het zal u niet zijn ontgaan dat de nieuwe bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak er is. Deze is door de overheid en de fietsenbranche met gejuich ontmoet. Is dat wel terecht? Naar mijn mening is er niets nieuws onder de zon en kan het zelfs goed mogelijk zijn dat u meer belasting gaat betalen.

Loon is al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten. Of in gewoon Nederlands: alles wat u van uw baas krijgt is belast. Uiteraard geldt dat voor een beloning in geld, zoals salaris of bonus. Maar ook werkkleding, een telefoon of computer die u van uw baas krijgt, of bijvoorbeeld een kerstpakket. Ook als uw baas eigenaar blijft maar u mag er privé gebruik van maken, dan wordt u bevoordeeld. Denk bijvoorbeeld aan de auto van de zaak.

Om discussies over de hoogte van de belasting bij dit soort zaken te voorkomen zijn er allerlei regels en vrijstellingen, waardoor u meestal niets ziet van deze belasting. Alleen voor de fiets van de zaak, of beter gezegd, de dienstfiets, was er nog geen regeling en in de praktijk werd er meestal ook geen belasting afgedragen.

Bij de dienstfiets gaat het over een fiets die eigendom is en blijft van uw baas, maar waar u ook privé gebruik van kunt maken. U heeft hierdoor dus een voordeel (u hoeft zelf geen fiets te kopen) en dat moet worden belast. De waarde van dit voordeel is natuurlijk lastig vast te stellen. Dat hangt er vanaf hoeveel u de fiets voor privédoeleinden gebruikt.

Om het de inspecteur gemakkelijker te maken is er nu voor de dienstfiets een bijtellingsregeling bedacht, vergelijkbaar met de auto van de zaak. Dat privégebruik wordt vastgesteld op 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets. Dit bedrag wordt bij uw inkomen geteld en daarover betaalt u belasting. Of u de fiets nu veel of weinig gebruikt maakt daarbij niet uit.

Maakt u géén gebruik van de fiets voor privédoeleinden (u rijdt er alleen mee naar uw werkplek), dan is er geen bevoordeling en is er geen belasting verschuldigd. Bij de auto van de zaak kennen we hiervoor een aparte tegenbewijsregeling: de (gesloten) kilometeradministratie. Bij de fiets is die er (nog) niet en zult u op andere wijze aannemelijk moeten maken dat u de fiets niet privé gebruikt.