De coronareserve

De coronareserve

6 juli 2020

De coronacrisis heeft op veel bedrijven een grote impact op de bedrijfsresultaten en liquiditeiten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Omdat de winstbelasting een jaar na ijlt worden in 2020 de belastingaangiften gedaan over het jaar 2019. Voor veel ondernemingen was 2019 een goed jaar en gaat het dus vaak over een flink te betalen belastingbedrag. Juist nu het zo lastig is, krijgt de ondernemer deze belasting voor de kiezen.

Om ondernemers door de crisis heen te helpen is, in het rijtje coronamaatregelen, de fiscale coronareserve bedacht. De ondernemer mag in zijn winstberekening over het jaar 2019 rekening houden met het te verwachten verlies dat in 2020 wordt geleden als gevolg van de coronacrisis. 

Daardoor wordt het inkomen over 2019 gedrukt en is dus minder belasting verschuldigd over 2019. In de belastingaangifte 2020 wordt dat dan weer rechtgetrokken. Het uitgangspunt dat elk belastingjaar zijn eigen kosten draagt wordt voor deze sympathieke regeling tijdelijk opzijgezet. 

Is er al belastingaangifte gedaan over 2019? Ook dan kan de coronareserve worden toegepast door een nieuwe belastingaangifte 2019 in te dienen rekening houdende met de coronareserve. De reeds betaalde belasting over 2019 komt dan bij de ondernemer terug.

De regeling kan alleen worden toegepast als er (naar verwachting) ook daadwerkelijk verlies wordt geleden in 2020. Is de verwachting dat de onderneming, ondanks de coronacrisis, over het hele jaar 2020 bezien per saldo geen verlies maakt, dan kan de regeling niet worden toegepast. De belasting over 2019 moet dan gewoon worden betaald ook al leidt dat tot liquiditeitsproblemen. Eventueel kan nog wel gebruik worden gemaakt van de regeling voor tijdelijk uitstel van betaling. Maar dat gaat over een relatief korte periode.

Tot slot is van belang dat deze regeling vooralsnog alleen geldt voor vennootschapsbelastingplichtige lichamen. De meest voorkomende lichamen zijn de B.V. en N.V. Ondernemers die geen B.V. of N.V. hebben en onder de inkomstenbelasting vallen, kunnen de coronareserve niet toepassen. Dat is een gemiste kans.