De coronacrisis

De coronacrisis

6 april 2020

De coronacrisis treft ons hard. Allereerst natuurlijk degenen die dierbaren hebben verloren, of familie of vrienden hebben die nog vechten voor hun leven. Ook degenen die werken in de zorg of andere cruciale beroepen hebben het zwaar. Uiteindelijk krijgen we er natuurlijk allemaal op één of andere wijze mee te maken.

Hoewel de gezondheidszorg op één, twee en drie staat, blijft de economie ook belangrijk. Wanneer de coronacrisis achter de rug is hopen we natuurlijk allemaal onze baan of bedrijf nog te hebben. Dat is lastig, zeker als je bedrijf in elk geval tot 28 april dicht moet blijven. Daarom is er een ongekend steunpakket door de overheid in het leven geroepen.

Via de Noodmaatregel Overbrugging voor werkgelegenheid (NOW) krijgen werkgevers een gedeelte van de loonkosten van hun werknemers vergoed, in verhouding tot het verlies aan omzet door de coronacrisis. Deze regeling kan worden aangevraagd bij UWV.

De Tegemoetkoming Ondernemers in Getroffen Sectoren (TOGS) geeft ondernemers in specifieke bedrijfstakken recht op een éénmalige vergoeding van € 4.000. Deze aanvraag loopt via RVO.

Bij de eigen gemeente kunnen ondernemers die onvoldoende middelen hebben voor hun eigen levensonderhoud bijstand aanvragen via de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers).

Daarnaast zijn er regelingen voor uitstel van belastingbetaling (via de Belastingdienst) en versoepeling van verstrekken en afbetalen van kredieten (via de kredietverstrekker). Voor ondernemers in de gezondheidszorg, zoals tandartsen en fysiotherapeuten, komen de zorgverzekeraars met een eigen maatregelenpakket.

Zoals te verwachten met dit soort inderhaast in het leven geroepen regelingen is de uitvoering nog allerminst volledig duidelijk en verandert er nog wel eens wat. Mogelijk ook voor groepen die (nu nog) buiten de boot vallen. De Rijksoverheid heeft een site met vermelding van alle regelingen en up-to-date verwijzingen. Op onze eigen site www.innovista.nu vindt u een coronaknop, die rechtstreeks verwijst naar de site van de Rijksoverheid.

Ik wens u veel gezondheid.